Jak to vidí starosta srpen/září

Zasedání zastupitelstva těsně před začátkem nového školního roku mělo opravdu nabitý program. Nemohli jsme ale samozřejmě jako vždy zapomenout na kontrolu plnění usnesení z předchozí schůze. Hned poté jsme se pustili například do schválení výběru nejvhodnější nabídky na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu nebo ustanovení stavební komise v čele s předsedou Jakubem Cintlem.

Věnovali jsme se také významné akci, jíž je chystaná revitalizaci rybníku Přeďák. V přípravách jsme již pokročili tak daleko, že jsme mohli i zde schválit výběru nejvhodnější nabídky. Konkrétně jsme vybrali firmu ze Zásmuk.

Taktéž rozhodně důležitou otázkou, kterou jsme společně s kolegy zastupiteli řešili, je bezpečnost. Usilujeme mimo jiné o zvýšení bezpečnosti chodců v Radimku. Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby jsme odhlasovali odbornou firmu z Tábora.

Věnovali jsme se postupu projektu optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace vodního toku Káča, schválili jsme opravu fasády na Spolkovém domě v Cerhýnkách dle předložené cenové nabídky v celkové výši 191.000,- Kč od místní firmy. Taktéž místní podnikatelská sféra dostala od zastupitelů zelenou na rekonstrukci kabin ve Sportovním areálu v Cerhenicích.

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku k projektu dětské skupiny, schválili výsledek výběrového řízení na ředitele/ku Školní jídelny Cerhenice, kde uspěla stávající vedoucí Jana Šedinová na dobu šesti let.

Informoval jsem kolegy o slavnostním otevření naší nové základní umělecké školy, o zahájení nového školního roku, chystaném křtu nové knihy (9. 9.), večeři pro seniory (15. 9.) či besedě s panem Řezníkem o revitalizaci náměstí Míru (16. 9.).

Odhlasovali jsme přijetí dotace na opravu kapličky v Cerhenicích od ministerstva zemědělství i smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru.

Mluvili jsme o vymalování základní a mateřské školy, stavebních úpravách v základní škole pro potřeby základní umělecké školy, o navýšení kapacity školky na celkem 84 dětí. Řeč nemohla nepřijít na rekonstrukci podchod u nádraží, probírali jsme také opravy bytů v chráněném bydlení (výměna sporáku, digestoře či celé kuchyně, vymalování apod.).

V závěru zasedání jsem zastupitele informoval o vyúčtování zemního plynu. Městys má fixaci ceny plynu až do konce příštího roku.

Marek Semerád

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

👉Jedním z prvních bodů květnového zasedání zastupitelstva byla již tradičně kontrola plnění usnesení z předchozí schůze, následně jsme program rozšířili o několik bodů, například o výběrové řízení na kanalizaci v ulici Na Černých, zřízení dětské skupiny, cenovou nabídka na provedení veřejnoprávních kontrol či záměr fotovoltaiky.
👉Jak zákon káže, hned v úvodu jsme odhlasovali počet zastupitelů pro volební období 2022 až 2026, a to ve stávajícím počtu 11.
Řešili jsme smlouvu s Vak Nymburk, schválili jsme účetní závěrku a výsledek hospodaření základní školy a mateřské školy a také záměr vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele zmíněné kanalizace Na Černých.
👉Dalším bodem programu byla například nevymahatelnost poplatku za svoz odpadu. Jedná se o částku kolem 560 tisíc korun. Může se to zdát vysoká částka, nicméně je to za plných 17 let, konkrétně za roky 2002 až 2018. V některých případech jsou pohledávky skutečně nevymahatelné i přes veškerou snahu městyse a právníků. Musím ale konstatovat, že počty dlužníků se nám i díky důslednému vymáhání rok od roku snižují, dnes jsme v podstatě na minimu, čemuž jsem velmi rád. Není možné, aby ostatní obyvatelé dopláceli na několik jedinců.
Příjemnější částí jednání bylo hlasování o přijetí dotace na workoutové hřiště, které již se staví, a samozřejmě finanční příspěvek od Středočeského kraje v jeho budování pomůže.
Zastupitelstvo schválilo také záměr vytvoření dětské skupiny či příspěvek 20 tisíc korun na činnost našeho mysliveckému spolku.
👉Zabývali jsme se také optimalizací vodního režimu v Cerhenicích a revitalizací vodního toku Káča, řešením výkupu pozemků potřebných pro realizaci tohoto projektu.
👉Předběžně zastupitelé schválili záměr vybudovat fotovoltaické panely na střechách obecních nemovitostí i s přihlédnutím na případné využití dotace od ministerstva průmyslu a obchodu.
👉Probrali jsme informaci o kolaudaci sběrného dvora a uvedení do zkušebního provozu, o proběhnuvším Fit Cupu a pouťové zábavě. Odhlasovali jsme zřízení dalšího věcného břemene, tentokrát za 30 000 korun, hovořilo se také o zdánlivých, ale potřebných drobnostech, jako je možnost výměny za úsporné zářivky ve společných prostorách a regulátory vytápění v chráněném bydlení.
👉Projednali jsme vyjádření Městského úřadu Kolín k analýze dopadu nákladní dopravy na silniční infrastrukturu v našem městysi vypracovanou společností DIPRO. Prosadit zákaz vjezdu kamionů se nám zatím nepodařilo, ale rozhodně to nevzdáváme!

Slovo starosty – květen

Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

rád bych Vás seznámil se záležitostmi, o nichž aktuálně jednalo zastupitelstvo městyse, s otázkami, které v současné době řešíme v obci.

Mateřská škola má novou ředitelku. Bývalá paní ředitelka z funkce odstoupila poté, co se střetly její představy s názory zastupitelstva. Novou pověřenou ředitelkou je paní Petra Málková, která je z Cerhenic, prakticky všichni ji známe, ve školce dlouhodobě působila (více než 20 let), dokonce pracovala jako vedoucí učitelka v období, kdy byla mateřská škola sloučená se základní. Naprosto paní Petře důvěřuji, její první kroky ve funkci svědčí o tom, že svoje nové poslání vzala velmi vážně a zodpovědně. Nyní probíhají zápisy dětí pro příští školní rok. Budeme se snažit, aby na všechny děti z Cerhenic vyšlo místo. Vloni se nám to podařilo, všechny děti starší tří let se nám povedlo umístit a věřím, že tomu tak bude i letos. Pokud byste s tím měli jakýkoli problém, kontaktujte mě a budeme hledat řešení. Pro případ, že by kapacita 72 dětí v naší MŠ skutečně nestačila, požádal jsem paní ředitelku Málkovou, aby s hygienou komunikovala možnost rozšíření kapacity, tedy aby v jedné třídě mohlo být více dětí. Budu rád za Vaše názory, zda změna mateřské škole prospěla, obraťte se na paní ředitelkou nebo na mě.

Důležitou věcí aktuálně je, že se nám podařilo najít shodu se společností VAK Nymburk, jež opět začala vydávat kladná stanoviska k napojování nemovitostí na kanalizační síť. Problémy se týkaly tří až čtyř stavebních povolení. O celé záležitosti budeme jednat na dalším zasedání zastupitelstva, nicméně společnost VAK Nymburk již teď kladná vyjádření přislíbila. Pokud byste s tím měli problémy, dejte mi vědět a pokusím se pomoci.

A teď z jiného soudku. Rád bych vás pozval na cerhenickou pouť 22. května. Hlavní akce, které pro vás městys chystá, se ale uskuteční o den dříve, 21. května. Dopoledne to bude tradiční Fit Cup, který pořádáme po nucené covidové přestávce a který bude opět pro děti. Celkem je připraveno pět kategorií – pro děti do dvou let, do pěti let, do osmi let, do 12 let a pro mládež do 15 let. Vše proběhne na fotbalovém hřišti. Přijďte, přihlaste své děti, těším se, že se společně uvidíme. Večer od 20 hodin bude zábava pro dospělé, bavit přítomné bude kapela Paragraf 202, která u nás už několikrát a vždy s velkým úspěchem vystupovala.

Příští týden se nám snad podaří zkolaudovat nový sběrný dvůr. Proběhla kolaudační prohlídka, Stavební úřad Pečky naši akci pochválil, po odeslání všech podkladů by se měl od 16. května otevřít veřejnosti. Jakmile bude zkolaudováno, seznámíme vás s otevírací dobou a provozním řádem.

Co se týká dětí uprchlíků z Ukrajiny, jednal jsem o tom s řediteli ZŠ a MŠ. Do MŠ nechodí žádné dítě z Ukrajiny, do základní školy, kde je kapacita dostatečná, dochází tři ukrajinské děti a podle slov pana ředitele Jelínka se jim u nás velmi líbí.

Aktuálně v našem městysi řešíme dva problémy. Prvním je doprava, jejíž intenzita se značně zvýšila. Nechali jsme zpracovat studii, abychom na odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně prosadili zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun přes Cerhenice. K tomu jsme odbornou společností nechali vypracovat další studii, která potvrzuje, že ničení chodníků, silnic a nemovitostí je důsledkem právě této intenzity. Z kolínského úřadu nám však nyní přišlo rozhodnutí, že naše připomínky neakceptuje a zatím v Cerhenicích neplánuje omezení dopravy tak, jak se nám to podařilo prosadit v Cerhýnkách. My se ale nevzdáme a budeme bojovat dál.

Druhým problémem je zvýšená prašnost v souvislosti s opravou koridory Poříčany – Kolín. Pravidelně jednáme s dodavatelem stavby, společností Swietelsky Rail, aby udělala taková opatření, aby prašnost byla alespoň v určitých mezích. Zatím se nám to daří tak na polovinu. Stavba bude pokračovat do září, snad se nám to podaří nějakým způsobem překlenout.

Co do investičních akcí obce, začali jsme opravovat silnici Za Štěpnicí. Zhruba do dvou týdnů by měl být položen nový povrch komunikace, hotové by měly být také vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Poté, co opravenou silnici převezmeme, budeme dělat nový chodník, o který se přičiní naše technické služby.

Aktuálně začala stavba workoutového hřiště a lezecké stěny v areálu vedle keltského hřiště. Hotovo by mělo být do konce června, takže od začátku prázdnin budou obě atrakce k dispozici malým i velkým návštěvníkům.

Přeji Vám všem krásné jaro s pěkným počasím a těším se na setkání na pouti.

Marek Semerád

Jak to vidí starosta – únorové zastupitelstvo

👉Zhruba desítku bodů k projednání mělo na svém únorovém zasedání na programu zasedání zastupitelstva našeho městyse. Schválili jsme dohodu o narovnání a o nájmu pozemků s firmou SWIETELSKY Rail CZ, několik věcných břemen nebo třeba přijetí dvou dotací. První z nich je od ministerstva zemědělství a pomůže s výstavbou vodovodu pro obyvatele Radimku, druhou pak dotace na nové vozidlo pro naši pečovatelskou službu z programu REACT. Staré vozidlo Citroen Berlingo, které poctivě odsloužilo své, bude vyřazeno a nahradí ho Citroen Berlingo 1,4.
👉Schválili jsme vybudování chodníku do Radimku a oplocení tůně Radimek.
👉Na základě vyvěšených záměrů na prodej pozemků jsme projednali a schválili dvě cenové nabídky, jednu na část pozemku o výměře 248 m2 za nabídkovou cenu 24.800,– Kč, druhou opět na část pozemku o výměře 278 m2 za nabídkovou cenu 27.800,– Kč. K pozemkovým záležitostem patřilo také schválení vyvěšení záměru na směnu pozemků o výměře 48,5 m2 za účelem vybudování chodníku pro pěší.
Seznámil jsem zastupitele s uskutečněným výběrovým řízením na ředitele Základní školy B. J. Dlabače. Zprávu o výběrovém řízení odhlasovali všichni přítomní.
👉Projednali jsme také smlouvu na provozování vodovodu v sousedních Ratenicích, tj. smlouvu provozovatelů provozně souvisejících vodovodů uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a společností Pečecké služby, cena za odebíranou vodu je 30 korun/kubík bez DPH.
Hovořilo se také o pouťové zábavě a běhu G. Frištenského, které se uskuteční 21. května 2022, obec je bude organizovat ve spolupráci s SDH Cerhenice.
👉Smutnou povinností pro nás bylo ustanovení správce majetku zesnulého pana Jiřího Rydla. Do vyřízení pozůstalosti jím bude místostarostka Lenka Mlynářová.
👉Přátelé, sousedé,
ve chvíli, kdy v únoru zasedalo zastupitelstvo našeho městyse, ještě nikdo z nás nevěděl, co přinesou další dny. Co tedy nyní přát?
Váš starosta Marek Semerád

Jak to vidí starosta – prosincové zastupitelstvo

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2021 jsme zahájili hlasováním o rozšíření jeho programu hned o několik bodů – přidělení bytu v lokalitě Na Palouku, projednání smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Cerhenicemi, projednání nájemní smlouvy s firmou, která nám v Cerhenicích zajistí nejmodernější optickou síť, a přidali jsme i záležitost opravy památníku padlých německých vojáků.

Po kontrole plnění usnesení z předchozího zasedání jsme se pustili do nejdůležitějšího bodu zasedání, a to hlasování o rozpočtu Cerhenic na příští rok. Byl schválen bez výhrad, je vyrovnaný a čítá cca 42 milionů na straně příjmů i výdajů. Stejně jako letos budeme i příští rok plnit, co jsme slíbili. Rozpočet se soustřeďuje zejména na opravu obecního majetku včetně komunikací a chodníků. Z tříčlenné opozice chyběli dva a zbytek hlasoval s námi.

Schválili jsme také střednědobý výhled do roku 2024, řešili jsme prodeje pozemků, navýšení základního poplatku na 900 korun za tunu odpadu uloženého na skládku nebo vícepráce na opravě komunikace v Cerhýnkách. Ano, trochu připlatíme, ale komunikace v Cerhýnkách byly v hrozném stavu a jejich opravu jsme obyvatelům zkrátka slíbili. A jak se zpívá v jedné písni, sliby se mají plnit – nejen o Vánocích.

Váš starosta Marek Semerád

Jak to vidí starosta – říjnové zastupitelstvo

Říjnové zasedání zastupitelstva jsme tradičně zahájili kontrolu usnesení ze zářijové schůze, abychom hned poté schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro naše obyvatele se nic nemění, nebudou z svých kapes vydávat více, poplatek zůstává stejný.
Schválili jsme smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ a také smlouvu o dílo na zpracování územního plánu, a to s urbanistickým ateliérem Vladivoje Řezníka z Mnichovic.
Milou povinností pro nás bylo schválení názvu nové ulice. Náš městys se zkrátka rozrůstá.
A tak od nynějška máme novou ulici s názvem Františka Horela.
Řešili jsme opravu komunikace Za Štěpnicí, tam bohužel došlo k prodloužení termínu dokončení, hotovo bude na jaře, nejdéle do konce května.
Ředitel Technických služeb Cerhenice informoval o činnosti naší organizace a předložil nabídku na zakoupení nového traktoru. Traktor není zrovna levná záležitost, tedy pokud chceme pořídit kvalitní stroj, který bude dobře sloužit a pokud možno dlouho, ne abychom s ním po roce museli na generální opravu. Proto jsme odhlasovali nákup traktoru za zhruba milion, který budeme postupně splácet.
Následně jsem přítomné zastupitele seznámil s dílčím přezkoumáním hospodaření městyse, schválili jsme také pracovněprávní vztah na pozici řidiče popelářského vozu. Zabývali jsme se zřizovací listinou Základní umělecké školy Cerhenice a nezapomněli jsme samozřejmě ani na další kulturní a společenský život v obci.
Seznámil jsem zastupitele s akcemi, které bude městys pořádat do konce roku, tj. např. 10. listopadu besedu s V. Harapesem v environmentálním centru, 17.listopadu společně s našimi hasiči lampiónový průvod, 28. listopadu rozsvícení vánočního stromu, 19. prosince koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého a dnes již tradičně na Štědrý den tamtéž mši.
Dalšími body našeho říjnového zasedání byly opět investice, schválili jsme podání žádostí o dotace na zhotovení komunikace v okolí mateřské školy a na vybudování workoutového hřiště. Hovořili jsme o projektování cyklostezky, kde spolupracujeme s firmou Swietelský Rail, o výsadbě stromů na základě dohody s obcí Ratenice po výstavbě ratenického vodovodu, o opravě komunikací v Cerhýnkách, kde by měl být termín dokončení splněn do konce listopadu, nebo o rekonstrukci nádraží v Cerhenicích.

Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Hned se začátkem nového školního roku jsme se s kolegy zastupiteli sešli na dalším zasedání. Inu, doba prázdnin a dovolených je za námi, tak není na místě otálet. A k projednání jsme toho měli opravdu hodně.
Mezi prvními body bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce workoutu a parkourového parku s lezeckou stěnou v Cerhenicích. Zastupitelstvo zvedlo roku pro firmu ENUMA ELIS Praha.
Řešili jsme pojistné smlouvy na budovy městyse i na úpravnu vody a tlakovou stanici, ale věnovali jsme se třeba také dalšímu vítání občánků s kulturním vystoupením dětí pěveckého souboru Českého rozhlasu.
Schválili jsme podání žádosti o dotaci na auto pro pečovatelskou službu, současně také
přijetí již získané dotace pro pečovatelskou službu ve výši 375 000 korun.
Zapomenout se nemohlo samozřejmě na Cerhýnky. Na programu zářijového zasedání zastupitelstva byla rekonstrukce komunikací v Cerhýnkách, na niž se sešly tři nabídky s cenami 4,77 milionu, 3,98 milionu a 3,8 milionu. Zvolili jsme tu nejlevnější, kterou podala společnost M-SILNICE z Pardubic.
Bodem jednání, o který byl program na můj návrh rozšířen, bylo schválení rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH v městysi Cerhenice uzavřenou mezi městysem a firmou Melou Corporation z Prahy. Zastupitelé pro smlouvu zvedli ruku a jen připomínám, že cerhenickou kasu nebude tento krok stát ani korunu. Firma nejmodernější síť vybuduje na své náklady a celé Cerhenice budou moci využívat vysokorychlostní internet včetně digitální televize, a to bez výpadků.
Kolegy zastupitele jsem zároveň informoval o probíhajících akcích, například o ukončení stavebních prací na sběrném dvoře, představil jsem také protokol České inspekce životního prostředí o kontrole čistírny odpadních vod nebo vodoprávní rozhodnutí na kanalizaci Na Černých.
Hovořili jsme také o přípravách základní umělecké školy, která by se měla rozjet v září příštího roku, nebo o revitalizaci Přeďáku.
Kolegyně místostarostka Lenka Mlynářová informovala o odstěhování nájemníků bytu, o instalování měřičů tepla během měsíce září či o převodech energií na Správu domů a bytů, příspěvkovou organizaci s předpokládaným termínem říjen 2021.
Zabývali jsme se renovací válečného hrobu na našem hřbitově, byl předložen návrh rekonstrukce, hotovo by mělo být už koncem tohoto roku. Co se týče památníku v Cerhýnkách, schválili jsme podání žádosti o zapsání do registru válečných hrobů, následně pak podání žádost o dotaci z ministerstva obrany.
Projednali jsme informace o jednání s firmou GasNet s.r.o. na odkoupení plynovodních přípojek ve vlastnictví městyse, schválili smlouvu o dílo se společností TopGis z Brna na zajištění mapové aplikace GisOnline a nezapomnělo se ani na poděkování za dosavadní spolupráci firmě DIMATEX za bezplatný svoz textilu, jež se stejně jako letos plánuje i na příští rok.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

Poslední květnový pátek jsme se v podvečer v prostorách environmentálního centra sešli na další schůzi zastupitelstva a opět ji zahájili kontrolou plnění usnesení z předchozího zasedání.
Mezi prvními projednávanými body bylo také financování výstavby sběrného dvora, konkrétně jsme řešili úvěr ve výši 7,1 milionu od Fio banky. Dlužno podotknout, že více než šest milionů nákladů nám pokryje dotace od ministerstva životního prostředí.
Probírali jsme také cenovou nabídku na zpracování územní studie náměstí Míru, vybrali jsme dodavatele z Mnichovic za 137 tisíc korun a věříme, že výsledkem jeho práce bude pěkný návrh na další zkrášlení našeho městyse. Centrum si to jistě zaslouží.
Zabývali jsme se také projektovou dokumentací na komplexní řešení dešťových vod, které pořídila firma AquaKlimax z Liberce, schválili jsme smlouvu na restaurování památníku na hřbitově a řešili jsme opět tradiční smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ.
Ve své rozsáhlé zprávě jsem kolegy zastupitele informoval o probíhajících investičních akcích, o otevření parkovacího domu, o dopravních opatřeních v areálu bývalého cukrovaru, ale třeba také o přijetí dětí do mateřské školy, řeč přišla i na rekonstrukci podchodu či na provedenou kontrolu vpustí v Nádražní ulici, což budu ještě řešit s hejtmankou Středočeského kraje.
Zastupitelstvo se zabývalo také cenovou nabídkou na opravu fasády spolkového domu, chybět nemohla zpráva předsedy Osadního výboru Cerhýnky, probírali jsme také čištění, opravy a monitoring dešťové kanalizace nebo skládku v ulici Za Dráhou, kde se hned pouštím do místního šetření.
A dobrá zpráva na závěr: schválili jsme podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu pro obyvatele Radimku.

Jak to vidí starosta – dubnové zastupitelstvo

Dubnové zasedání zastupitelstva, byť ho provázely roušky, respirátory a další přísná protiepidemická opatření, jsme zahájili docela klasicky jako v nekovidových dobách, a to kontrolou usnesení z předchozího zasedání.

Jedním z důležitých bodů jednání byl rozpočet na letošní rok, který zastupitelstvo schválilo jako vyrovnaný.

Věnovali jsme se samozřejmě také našemu čerstvě dokončenému parkovacímu domu, odhlasovali jsme jeho provozní řád, probírali jsme drobné nedodělky, které se postupně odstraňují, a také s parkovacím domem související instalaci dopravních prvků v Nádražní ulici, jež by měla být hotová do konce tohoto měsíce.

Dalším tématem našeho dubnového zasedání byl projekt optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace povodí vodního toku Káča. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vypracování projektové dokumentace a zároveň už i oslovení firem na její vypracování.

Projednali jsme rozšíření počtu hlásičů obecního rozhlasu, schválili přísedící pro Okresní soud v Kolíně, jíž se stala paní Milena Špinková, došlo i na schválení smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráce při jeho provozování uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a Zásilkovnou s.r.o.

Nezapomněli jsme samozřejmě na naši pečovatelskou službu, hovořilo se o provedené anketě mezi obyvateli chráněných bytů či o zprávě předsedkyně sociální komise.

Rádi jsme zvedli ruku pro přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na letošní příměstské dětské tábory v Cerhenicích, potěšující byla i zpráva o rekonstrukci kapličky v Cerhýnkách, která běží podle harmonogramu.

Věnovali jsme se také pozemkovým záležitostem, jejichž výsledkem bude plocha pro vybudování tělocvičny.

Odsouhlasili jsme několik smluv o zřízení věcného břemene s ČEZem, probírali jsme nutné opravy, údržbu, nátěry na Zahradním hřišti, řešili jsme také černou skládku, na niž jste nás upozornili v areálu bývalého písáku, stejně tak jako odstranění sutě a nepořádku v lokalitě Za Dráhou.

V lokalitě Na Palouku bylo třeba vyřešit končící nájemní smlouvy, výměnu bytu apod.

Zastupitelstvo také na základě podnětů občanů rozhodlo o deratizaci umístěním návnad do vpustí dešťové kanalizace.

Diskutovali jsme plánované pořízení elektromobilu. Získali jsme již příslib dotace, ale spoluúčast městyse by samozřejmě byla nutná. V současné nelehké době se zastupitelstvo rozhodlo od koupě prozatím upustit. Věřím, že s rozvojem elektromobility bude v budoucnu ještě řada příležitostí elektromobil pořídit.

K projednávaným bodům patřil také návrh nařízení č. 01/2021, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. Odsouhlasili jsme maximální výši nájemného na 22,- Kč/m2/rok a cenu hřbitovních služeb na 100,- Kč/rok. Platnost ceníku nabývá účinnosti od 01. 05. 2021.

Jak to vidí starosta – lednové zastupitelstvo

První letošní jednání zastupitelstva našeho městyse, jež proběhlo v pátek 29. ledna, mělo na programu celkem desítku bodů. Samozřejmě jsme jako vždy zkontrolovali plnění usnesení z minulé schůze a pustili se do projednávání záležitostí, jakými bylo třeba stanovení ceny vodného a stočného nebo smlouvy o zřízení věcných břemen.
Vodné pro letošní rok zastupitelstvo odhlasovalo ve výši 50,05 Kč za krychlový metr, stočné pak 49,06 Kč. Smluv o zřízení věcného břemene jsme projednali hned několik, všechny se týkaly společnosti ČEZ, jejíž platba již samozřejmě podléhá zvýšené ceně. Za věcné břemeno Pod Beránkem provede jednorázovou úhradu ve výši 169 000 Kč, v ulici 1. Máje 17 000 Kč a U Hřiště 4000 Kč.
Řešili jsme plánované změny parkování v lokalitě u nádraží, kde vyrostl parkovací dům, zastupitelstvo schválilo smlouvu na letošní rok o poskytování právních služeb, informoval jsem kolegy zastupitele o vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Na Černých.
Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště se po jednání zastupitelstva opět přiblížilo, už jsme projednali cenovou nabídku na tuto akci.
Zabývali jsme se také studií na využití pozemku za fotbalovým hřištěm nebo vypsáním výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro web městyse a jeho organizací, zkrátka abychom stránky neměli, jak se říká každý pes, jiná ves.
Důležitým bodem jednání bylo výběrové řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace, nejvhodnější nabídku podala firma Brocher z Prahy 10. Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti.
Řešili jsme také příspěvek na dopravní obslužnost, dle smlouvy s městem Pečky budeme letos hradit 74 595,- Kč. Neméně důležitým bodem bylo v této chvíli, kdy začala platit nová úprava zákona o odpadech, uzavření smlouvy s obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku….