Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

 • Městys Cerhenice

2. Důvod a způsob založení

 • Městys Cerhenice vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura

 • Činnost úřadu  městyse je zajišťována prostřednictvím agendy starosty městyse PhDr. Bc. Marka Semeráda, MBA, kterému jsou podřízeni:
  • Dana Podoláková – účetní
  • Marie Malá – referent
  • Ing. Petr Růžička – referent /Vodovod Cerhenice/
  • Bc. Katřina Losová – referent /Centrum sociálních služeb Cerhenice/
 • Zastupitelstvo – rok 2014
  • PhDr.  Bc. Marek Semerád, MBA – starosta
  • Aleš Kobliha – 1.místostarosta
  • Lenka Mlynářová – 2. místostarosta

  Seznam zastupitelů:

  • Lukáš Dukay
  • Jiřina Hoblová
  • Mgr. Jan Hranička
  • Bořivoj Janda
  • Jan Kosař
  • Ilona Ryzáková

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Cerhenice

Školská 444

28102 Cerhenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Cerhenice

Školská 444

28102 Cerhenice

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí  08:00 – 17:00

Středa   08:00 – 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

+420321792421

 • 4.5 Čísla faxu

+420321792423

 • 4.6 Adresa internetové stránky

http://www.cerhenice.cz

 • 4.7 Adresa E-podatelny

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

podatelna@cerhenice.cz

formulář E-podatelny 

 • 4.8 Datová schránka: eerak7a

5. Případné platby lze poukázat

 • Městys  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 • Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 110521333/0300

bankovní spojení: Poštovní spořitelna

 • Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle úřadu městyse kdykoliv v úředních dnech.

 • Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

poplatky za odpad

poplatky ze psů

6. IČ

 • 00235300

7. DIČ

 • CZ00235300

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

 • 14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb