Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2021 jsme zahájili hlasováním o rozšíření jeho programu hned o několik bodů – přidělení bytu v lokalitě Na Palouku, projednání smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Cerhenicemi, projednání nájemní smlouvy s firmou, která nám v Cerhenicích zajistí nejmodernější optickou síť, a přidali jsme i záležitost opravy památníku padlých německých vojáků.

Po kontrole plnění usnesení z předchozího zasedání jsme se pustili do nejdůležitějšího bodu zasedání, a to hlasování o rozpočtu Cerhenic na příští rok. Byl schválen bez výhrad, je vyrovnaný a čítá cca 42 milionů na straně příjmů i výdajů. Stejně jako letos budeme i příští rok plnit, co jsme slíbili. Rozpočet se soustřeďuje zejména na opravu obecního majetku včetně komunikací a chodníků. Z tříčlenné opozice chyběli dva a zbytek hlasoval s námi.

Schválili jsme také střednědobý výhled do roku 2024, řešili jsme prodeje pozemků, navýšení základního poplatku na 900 korun za tunu odpadu uloženého na skládku nebo vícepráce na opravě komunikace v Cerhýnkách. Ano, trochu připlatíme, ale komunikace v Cerhýnkách byly v hrozném stavu a jejich opravu jsme obyvatelům zkrátka slíbili. A jak se zpívá v jedné písni, sliby se mají plnit – nejen o Vánocích.

Váš starosta Marek Semerád