Ani na konci roku se na úřadu městyse nezahálelo. Městys podal žádosti o tyto dotace:
✅ na opravu komunikace Za Štěpnicí
✅ na vybudování workoutového hřiště s lezeckou stěnou u Borečku
✅ na nákup nového auta pro pečovatelskou službu
✅ na nové parkoviště a retenční nádrž u školní jídelny