Soutěž o volné jízdy na pouť

Vážení přátelé a fanoušci našeho Lunaparku, rozhodli jsme se, že na oblíbenou Tradiční Cerhenickou pouť 17. – 19. 5. 2024 vyhlásíme soutěž o volné vstupenky. Osm z vás, kteří splní podmínky, budou vybráni a vyhrají 10 volných jízd na naše oblíbené atrakce
! Pozor platí pro Cerhenickou pouť.
4 podmínky soutěže
💫dej “To se mi líbí” naší insta/fb stránce
💫dej like tomuto příspěvku
💫sdílej tento příspěvek a označ nás
💫označ kamaráda, se kterým se přijdeš pobavit
Všem, kteří se zúčastní. držíme palečky a doufáme, že se o víkendu uvidíme.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v pátek 17. 5. 2024
Mnoho štěstí přeje celý tým Lunapark Beck

Pozvánka na pouť

Zveme vás srdečně na tradiční Cerhenickou pouť, která se koná od 17. do 19. května na náměstí Míru v Cerhenicích. Městys Cerhenice připravil bohatý program plný zábavy a nezapomenutelných zážitků !
V sobotu 18. května od 20:00 vystoupí kabela Liam a hissboys, dále kapela Něco. Na návsi budou k dispozici moderní i tradiční atrakce pro všechny návštěvníky.
Očekávejte skvělou hudbu, zábavu, lahodné jídlo a osvěžující pití. Vstup na akci je zcela zdarma!
Přijďte si užít tradiční Cerhenickou pouť s námi.
Lunapark Beck

Nalezené kolo

Vážení spoluobčané, na cestě z Cerhenic do Velimi bylo nalezeno juniorské kolo s nápisem KREATIVE. Případný majitel, ať se prosím ozve na telefonní číslo 728 560 485.

Smogová situace – suspendované části PM10

Český hydrometeorologický ústav vyhlásil od 30. března do odvolání smogovou situaci z důvodu vysokých snímků suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Toto, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanice reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr střel suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h se nepředpokládá jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html.

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového měření suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem maximální fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Doporučuje se maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených hromaděních suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměry automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, zjištěné z 1hodinových snímků. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědi počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Rekonstrukce ulice Pražská ve Velimi 

– rekonstrukce komunikace bude probíhat od 3. dubna do 30. září 2024,
– ulice Pražská bude po dobu rekonstrukce uzavřena,
– objízdná trasa viz. příloha,
– odvoz komunálního odpadu bude zajištěn,
– přístupnost k pozemkům nebude majitelům omezena,
– po dobu objízdné trasy se ruší autobusová zastávka Velim, Obecní úřad bez náhrady.
Děkujeme občanům za trpělivost během celé stavby kvůli zhoršené dopravní situaci, omezení průjezdnosti, možnostem parkování a komplikovanému přístupu k nemovitostem.
Obec Velim

Turisté si vyšlápli do Cerhenic

Přišlo na adresu městyse:

Spolek turistů seniorů (TuristiCD), bývalí zaměstnanci Lokomotivního depa Praha, vám tímto děkují za poskytnutí prostoru ve vašem cerhenickém zábavním areálu s možnosti oslavit zde 20. 2. 2024 příchod jara. Krásné jarní počasí toho dne a pěkný místní areál nám poskytl možnost zakončit 6 km trasu z Radimi žst. a 10 kilometrovou trasu ze Zalešan žst. v Cerhenicích. Zde jsme při společném posezení opékali vuřty, popíjeli dobré moky, odpočívali, navštívili zdejší bludiště, rozhledny a další atrakce, ale se i slunili. S hezkými vzpomínkami jsme se následně rozcházeli na cesty domů. Někteří odjeli autobusem od zdejší školy, jiní došli do cerhenické vlakové zastávky. Ale všichni s myšlenkou, že takovýto pěkný zábavní a odpočinkový areál je dobré doporučit i našim dalším známým.

Zdraví spolek „TuristiCD“ Praha

 

Očkování černý kašel

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že MUDr. Slabý – Zdravotní středisko Cerhenice již přijímá objednávky na očkování dospělých proti černému kašli. Vakcína není hrazená zdravotní pojišťovnou. Na očkování se můžete objednat na tel. čísle: 321 793 426.