Hlášení ze ZŠ a MŠ ABA

Největší novinkou a úspěchem naší organizace je zřízení základní školy, která se otevřela 1. 9. 2020. Změnilo se také jméno organizace „ABAškolka“ na Základní škola a Mateřská škola ABA.

Covidová opatření se dotkla nás všech, ale snažili jsme se se vynahradit rodičům, alespoň částečně, docházku distanční formou výuky, která obsahovala i instruktážní videa a komunikaci s terapeuty a pedagogy po skypu. Rodičům velice děkujeme, protože pozitivně reagovali, všechny úkoly plnili a odevzdávali včas nazpět. Víme, že distanční výuka byla velmi náročná pro všechny a pro naše děti obzvlášť, protože s PAS (porucha autistického spektra) je udržení pozornosti velice obtížné. Budeme doufat, že snad už nikdy tato situace nenastane.

Zápisy do ZŠ a MŠ se letos uskutečnily stejnou formou jako minulý rok a to bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Probíhaly v dubnu a květnu.

Nově se rodiče dětí mohou

těšit, od nového školního roku 2021/2022, na svoz dětí autobusem z Prahy z Černého Mostu do ZŠ ABA v Cerhenicích a MŠ ABA v Křečhoři. Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto kroku, jelikož o naši organizaci má zájem čím dál více rodin z Prahy a jejího okolí. Tato služba pomůže rodičům vyřešit komplikované dojíždění k nám. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.abaskolka.cz

Ráda bych též zmínila, že letos připravujeme pro děti s PAS další příměstský tábor, který se uskuteční letos první i druhý týden v srpnu 2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2021 Tábor zajišťuje péči o děti v době mimo školní výuku a navazuje tak pro naše děti na program aplikované behaviorální analýzy i během uzavření organizace o letních prázdninách. Kvalitní péče se pro děti s hendikepem těžko hledá, na což právě organizace reaguje zřízením příměstských táborů. Uvědomujeme si totiž, že rodiče nemůžou čerpat tolik dovolené a často se během letních prázdnin musí střídat, aby zajistili péči o své děti a tak nemají ani společnou dovolenou.

Souběžně pod záštitou naší organizace a Městysu Cerhenice probíhají i příměstské tábory v Základní škole B. J. Dlabače a v Dětském ekologickém klubu při Environmentálním centru Cerhenice. Vše nám umožnila dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Ráda bych všem popřála pevné zdraví a hodně sil. Věřím, že budeme s dětmi brzy užívat krásného počasí a zábavy venku bez roušek a nemocí.

Petra Málková, ředitelka

Pochvala pro ABAškolku

od: Jana Gandalovičová

Chtěla bych všem v ABA školce poděkovat za neuvěřitelný přístup k našim auti dětem. Příměstského tábora se účastnil i můj syn, kterému je 11 let, který věkově už do školky nezapadá (kéž by zapadal, hned by nastoupil!!!!). Přesto byl naprosto neuvěřitelně přijat a i přes jeho nonverbalitu (personál si bleskurychle osvojil jeho znaky), ihned navázal kontakt a komunikoval jakoby všechny znal léta! A to syn jen tak někomu nevěří!! Každé ráno vstával bleskurychle, jak se těšil. Na všech fotkách je šťastný, rozesmátý a vysloveně si čas užil. To je živý důkaz naprosté profesionality všech v ABA školce. Kdo chce pro svoje auti dítě to nejlepší, není lepší místo. Ještě jednou všem moc děkuji za Raviho, doufám, že budeme moci zase přijet.

Ozvěny z ABAškolky

Ještě jednou bychom se rádi ohlédli za letošním příměstským táborem, který se náramně vydařil! Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou v září ve školce i škole!

Jsme rádi, že tato akce mohla posloužit jako ochutnávka toho, jak to ve školce i nové škole vypadá, kdo s dětmi pracuje, jaké aktivity jsou během roku zapojeny do programu. To není zdaleka všechno, protože jak je všem jasné, v jednom týdnu se nedá stihnout vše, co je dětem ve školce i škole nabízeno v rámci společného, ale především individuálních programu. To už se musíte přesvědčit sami.

Ministerstvo dalo zelenou ABA základní škole

Když jsem zhruba před 3 lety přišel s myšlenkou založit mateřskou školu, kde bude autistickým dětem poskytována speciální péče, měli mě za blázna. No a dnes školka funguje. Pracuje přísně podle principů Aplikované behaviorální analýzy, tzv. ABA. To je celosvětově uznávaná metoda, díky které dělají naše děti největší pokroky,“ říká zakladatel spolku Vulnus Curare Marek Semerád. Včasná intervence je v těchto případech nejdůležitější. Jenže, jak děti stárnou, školka už nestačí. „A tak budujeme školu. Ministerstvo nám ji povolilo, a náš příběh tudíž pokračuje,“ dodal.

Usilují o dětskou skupinu

Kvůli velkému počtu přihlášených, ale bohužel nezapsaných dětí do ABA školky se vedení tohoto vzdělávacího zařízení pokusí od 1. 9. 2020 založit dětskou skupinu pro děti od 2 let.

Staráme se o děti

Zápis do ABA školy byl ukončen. Abychom pro naše klienty přichystali co nejlepší prostředí pro ideální start do nové etapy vzdělávání, všichni naši specialisté pracují na programech, osnovách a aktivitách potřebných pro správný chod školy tak, aby se všichni, kteří budou školu navštěvovat, cítili co nejlépe, ale především, aby se rozvíjeli, rostli a připravovali na budoucí život.

ABA školka bude pro nový školní rok 2020/2021 též přibírat nové klienty. Zapsat se bude možné mezi 6. – 13. květnem. Myslím, že je důležité vybrat si kvalitní vzdělávací instituci, čímž ABA školka rozhodně je.

Další možností pro vzdělání dětí s autismem je i centrum ABCC, které přesouvá svou činnost z online prostoru opět do zázemí centra, kde se klienti setkávají s terapeuty tváří v tvář a pracují individuálně několikrát týdně na stanoveném programu pro rozvoj schopností a dovedností.

Marek Semerád