Zápis do ABA školky pro školní rok 2020/2021

Zápis do ABA školky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 6. a 13. května 2020 od 13:30 do 17 hodin. Podklady k zápisu budou k vyzvednutí během dubna ve školce nebo ke stažení na stránkách www.abaskolka.cz. K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, z podkladů pak vyplněný evidenční list dítěte potvrzený lékařem a zprávu ze Speciálně pedagogického centra.

Dění v ABA školce

Do nově vymalované „ABAškolky“ v září nastoupilo celkem sedmnáct dětí – 16 kluků a 1 holčička. Během července probíhaly drobné rekonstrukce, abychom využili co nejvíce prostoru pro výuku dětí. Vznikla nová třída pro předškoláky a šatna se přestěhovala do nevyužité spojovací chodby. Hlavní vchod do školky je tedy od velkého parkoviště z areálu školy.

V naší školce se vzdělávají děti s poruchami autistického spektra a jinými dalšími neurovývojovými vadami. ABA – Aplikovaná Behaviorální Analýza

Ve spolupráci se SPC (speciální pedagogické centrum) Vertikála Praha a ABA specialistkou Olgou K. se dětem v prvních měsících září a říjnu vytvářejí individuální programy (IVP). Probíhá adaptace na nové prostředí a kolektiv. Pro děti i rodiče je zejména tohle období velmi náročné a proto musí fungovat úzká spolupráce mezi rodinou a kolektivem pedagogů. Učí se zvládat sebeobsluhu při stravování, hygieně, oblékání a hlavně na odloučení od rodičů a pro většinu je to první zkušenost.

Téměř po dvou měsících už zvládají děti bez pláče běžný režim a dostavily se již první výsledky intenzivní práce našeho týmu. Máme zpětnou vazbu od rodičů a velmi nás pokroky dětí těší. I děti dávají najevo, že se jim ve školce líbí a jsou zde spokojené. Většina nemluví, ale projevy jako je třeba objetí, pohlazení, snaha o komunikaci, společná hra, smích nám říkají opravdu hodně. Jsme tu pro děti a tuto práci lze zvládat jen s přívětivým, ač přísným přístupem a proto ne každý splňuje předpoklady pro výkon této práce. Velkou oporu máme nejen v rodičích, ale i ve zřizovateli panu PhDr. Bc. Marku Semerádovi MBA, který nám dodává energii svým optimistickým přístupem ke všem záležitostem.

Petra Málková ředitelka „ABAškolky“

Jak křik a pláč změnit v porozumění, aneb na idnes psali o Abaškolce

Článek o cerhenické unikátní školce, který vyšel na portálu idnes, si můžete přečíst zde:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/abaskolka-reportaz-cerhenice-autismus-individualni-plan.A190917_103506_domaci_brzy?utm_source=facebook&utm_medium=sharecm

Marek Semerád, předseda spolku Vulnus Curare, který školku založil a provozuje, dodává: Každé dítě má právo na štěstí. Osobně jsem v životě neudělal nic prospěšnějšího, než je založení této školky, na kterou jsem pyšný. Děkuji všem našim spolupracovníkům za jejich práci! Usilujeme také o vznik školy.

Udržujte na zahradě pořádek

Přes opakovaná upozornění na udržování pořádku zahrady v ABA školce se tam stále nacházejí poházené odpadky (použité pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, petlahve, igelitové pytlíky, ale také neuklizené hračky, bývají nezakrytá pískoviště a dokonce dokonce došlo i na ničení zahrádky se zeleninou. Pokud se na zahradě nebude udržovat pořádek, bude nutné ji uzavřít.

Česká školní inspekce v Abaškolce

V Abaškolce bylo ukončeno šetření České školní inspekce. Trvalo několik dní a bylo velmi podrobné. A nutno říci, že pro školku samotnou, její zaměstnance, zřizovatele, ale zejména ovšem pro děti a jejich rodiče dopadlo skvěle. Školka byla velmi chválena, především ve vzdělávací a výchovné oblasti. Vypovídají o tom slova paní inspektorky: “Sama jsem pracovala s autistickými dětmi, ovšem pokroky, které vidím tady, jsou naprosto neuvěřitelné…”

Zpráva České školní inspekce je samozřejmě veřejná a bude všem k dispozici na stránkách školky i samotné České školní inspekce. „Máme z toho velkou radost,“ říká Marek Semerád. „Děkuji všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli. Především pak Petře Málkové, Lucii Kernerové, Elišce Kučerové, Gabriele Trnkové, Janě Wagner, Lence Pospíšilové, paní Olze Korupaeva a mnoha dalším. Především ale chválím naše děti. Jsou opravdu skvělé, pracují na sobě, snaží se, a pokud všichni vytrváme, pak mají všechny předpoklady k tomu prožít svůj život plnohodnotně. Pokud se tak vskutku stane, pak mělo a má naše úsilí skutečně smysl,“ dodal Marek Semerád.