Do nově vymalované „ABAškolky“ v září nastoupilo celkem sedmnáct dětí – 16 kluků a 1 holčička. Během července probíhaly drobné rekonstrukce, abychom využili co nejvíce prostoru pro výuku dětí. Vznikla nová třída pro předškoláky a šatna se přestěhovala do nevyužité spojovací chodby. Hlavní vchod do školky je tedy od velkého parkoviště z areálu školy.

V naší školce se vzdělávají děti s poruchami autistického spektra a jinými dalšími neurovývojovými vadami. ABA – Aplikovaná Behaviorální Analýza

Ve spolupráci se SPC (speciální pedagogické centrum) Vertikála Praha a ABA specialistkou Olgou K. se dětem v prvních měsících září a říjnu vytvářejí individuální programy (IVP). Probíhá adaptace na nové prostředí a kolektiv. Pro děti i rodiče je zejména tohle období velmi náročné a proto musí fungovat úzká spolupráce mezi rodinou a kolektivem pedagogů. Učí se zvládat sebeobsluhu při stravování, hygieně, oblékání a hlavně na odloučení od rodičů a pro většinu je to první zkušenost.

Téměř po dvou měsících už zvládají děti bez pláče běžný režim a dostavily se již první výsledky intenzivní práce našeho týmu. Máme zpětnou vazbu od rodičů a velmi nás pokroky dětí těší. I děti dávají najevo, že se jim ve školce líbí a jsou zde spokojené. Většina nemluví, ale projevy jako je třeba objetí, pohlazení, snaha o komunikaci, společná hra, smích nám říkají opravdu hodně. Jsme tu pro děti a tuto práci lze zvládat jen s přívětivým, ač přísným přístupem a proto ne každý splňuje předpoklady pro výkon této práce. Velkou oporu máme nejen v rodičích, ale i ve zřizovateli panu PhDr. Bc. Marku Semerádovi MBA, který nám dodává energii svým optimistickým přístupem ke všem záležitostem.

Petra Málková ředitelka „ABAškolky“