Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017097

Předmětem projektu je pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Cerhenice přispívající ke

zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénních sociálních služeb. Pořízený automobil splňuje podmínky zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Sociální služba tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob.

Děti zazpívají seniorům pod okny

Domluvili jsme se s paní Kateřinou Losovou, že ve čtvrtek 16. prosince naši žáci 1. stupně vystoupí s hudebním programem pod okny klientů Centra sociálních služeb. Zároveň jsme se všechny přítomné rozhodli obdarovat žákovskými výrobky. Udělat všem seniorkám a seniorům alespoň malou adventní radost.
Snad se vše vydaří a všichni si to užijí!
Za ZŠ B. J. Dlabače
Jelínek Ivo

Zákaz návštěv v chráněném bydlení

Z důvodu výskytu onemocnění covid 19 v domě s chráněným bydlením žádá městys všechny obyvatele, aby po dobu karantény pečovatelský dům nenavštěvovali. „Domluvil jsem se s hygienou, že všichni obyvatelé chráněného bydlení budou v karanténě a budou ihned plošně testováni. Zároveň se pokusíme zajistit co nejdříve očkování,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Výlet pro seniory po stopách Gustava Frištenského

Výlet pro seniory po stopách Gustava Frištenského se uskuteční 2. 10. 2019, odjezd v 6 hodin od enviromentálního centra, návrat ve večerních hodinách. Navštívíme Muzeum olomouckých tvarůžků A. W. v Lošticích, Muzeum Litovel s komentovanou prohlídkou o G. Frištenském a Pivovar Litovel s prohlídkou a ochutnávkou piva. Přihlášky: Kateřina Losová 723 444 805. Počet míst je omezen.

Setkání ke Dni seniorů

Tradiční, ale přece jen o něco slavnostnější kavárnička pro seniory se uskutečnila v úterý v prostorách stacionáře při příležitosti Dne seniorů. Děkujeme pí. Polákové, p. Žižkovi, p. Růžičkovi a p. Kubíkovi za pěkný hudební doprovod a městysi za finanční příspěvek na občerstvení.