Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče, hromadí se dotazy směřované k zápisu do MŠ. Zápis do Mateřské školy Cerhenice proběhne v první polovině května. Přesný termín bude vyvěšen do konce března. Dalším dotazem byla konzultace ještě před zápisem. Na všechny rodiče bohužel nemám kapacitu. Kritéria budou pro všechny děti stejná a nikoho před vyhlášením zápisu nezapíšu. Vše proběhne podle zákona v daném termínu. Předem říci, kdo se kapacitně vejde do MŠ, nemůžu, protože to sama nevím. Záleží, kolik dětí z Cerhenic a spádových obcí se přijde zapsat. Budu se těšit.
Petra Málková

Poděkování z MŠ

Mateřská škola Cerhenice děkuje rodičům, kteří se účastnili v neděli rozsvícení stromečku a přivedli děti na vystoupení. Bylo Vás opravdu hodně, moc si toho vážíme. Dále děkujeme rodině z potravin v Nádražní ulici 31, která ochotně připravila mikulášské balíčky pro děti, dobrovolným hasičům SDH Cerhenice za sladkosti pro děti a velký dík patří i ZŠ Cerhenice za zapůjčení deváťáků (čertíků, andílka a Mikuláše) – byli skvělí. V našem prodejním stánku se vybralo 3660,- Kč. Tato částka bude zaúčtována a použita na akce pro děti. Děkujeme.

Vystoupení dětí z MŠ u stromečku a vánoční besídka

Vážení rodiče,
na první adventní neděli nás čeká vystoupení u rozsvícení vánočního stromu. Sraz dětí v 15:45 na náměstí.
Když po vystoupení navštívíte náš stánek na vánočním jarmarku, budeme rádi, těšíme se na vás.
Zároveň vás srdečně zveme 7. 12. od 16 hodin na vánoční besídku, která se bude konat v atriu MŠ. V jídelně na vás bude čekat teplý čaj, pokud máte a jste ochotní přinést ochutnávku cukroví, budeme rádi.
Děkujeme a přejeme krásný víkend.