Děkujeme z obrovskou účast (málem jsme se nevešli) a také za úžasné dobroty od maminek. Za dobu mého působení v mateřské škole byl dnes jistě překonán rekord v účasti na besídce. Tolik rodičů, prarodičů, sourozenců a dalších příbuzných nikdy nepřišlo. Moc děkujeme. Dětem se vystoupení moc povedlo a vy jste byli to nejskvělejší publikum.