Hasiči a dobrovolníci uklízeli přírodu

6. 4. 2024 se Hasiči Cerhenice zapojili do celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO. My uklízeli škarpy podél silnice od školky přes Cerhýnky, Radimek, Cerhenice a okolí čističky. Děkujeme členům a jejich dětem za vzornou práci a také dobrovolníkům, kteří se k nám přidali. Nejvíc nálezů: plechovky Tiger, Kozel a lahve od rumu.
Úklid byl zakončen klobásou u Milana Zápotockého. Děkujeme.

Ukliďme Cerhenice

SDH Cerhenice s městysem Cerhenice pořádají v sobotu 6. 4. a v neděli 7. 4. akci ,,Ukliďme Cerhenice, Cerhýnky, Radimek“.
Pokud vyrazíte na procházku, vezměte si s sebou odpadkový pytel, nebo se zastavte v pytlomatu u Hasičárny SDH, autobusové zastávky za dráhou, v Radimku u kapličky a v Cerhýnkách u hřiště, kde si pytel můžete vyzvednout. Plné pytle nechávejte na těchto stanovištích a městys zařídí jejich odvoz. Foto můžete posílat nebo dát na Máme rádi Cerhenice.

Děkujeme za spolupráci

 

Hasiči shrnuli loňský a naplánovali letošní rok

V pátek 26.1. jsme se sešli v Environmentálním centru k příležitosti pořádání výroční schůze SDH. Za hosty dorazili zástupci sborů okresního sdružení Kolín, Vítězova, Klipce, Ratenic, Sokolče a Starého Kolína.
Po přečtení programu schůze byl naší jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc spadlého stromu přes komunikaci u Radimku. Po dokončení rychlého zásahu se členové jednotky vrátili zpět.
Schůze se nesla příjemnou atmosférou s výborným pohoštěním. Shrnuli jsme pro nás úspěšný rok 2023.
Do plánu práce 2024 jsme zařadili mnoho akcí a věříme, že se Vám budou líbit. V nejbližší době nás čeká ples, na který Vás srdečně zveme. Další činností bude školení pilař – práce s motorovou pilou a školení velitelů na hasičské stanici Kolín.

Posledním přáním z konce roku 2023 je splněno. Děkujeme vedení Městyse za nákup nových regálů do hasičárny, zajištění servisu motorové pily a dokoupení pracovních obleků.

David Pazderka

 

Voda na silnici z Cerhenic do Ratenic

Na komunikaci mezi Ratenicemi a Cerhenicemi se opakovaně po větších deštích vytváří velká hluboká kaluž. Už v pátek 9. února v 17:24 byla jednotka SDH Ratenice vyslána na výzvu KOPIS na čerpání vody z komunikace. Jednotka za pomoci plovoucího čerpadla a 1x B vedení provedla přečerpání vody z komunikace a přilehlého příkopu na níže položené pole na druhé straně vozovky. Byly využity přejezdové můstky. Po celou dobu zásahu byla řízena doprava.
Vedení obce požádalo SÚS o označení místa svislým dopravním značením z důvodu možného opakování situace.

Hasiči mají další vybavení

Děkujeme p. Michalovi Maxovi za dárek, který nám pomůže k lepší akceschopnosti na více místech. Jedná se o sestavu pro podzemní a nadzemní hydranty. Dále pak o hadice D a C. Tímto moc děkujeme INTERGLOBAL DRILLING.

SDH Cerhenice

Další školení našich hasičů

Cerheničtí hasiči se zúčastnili přeškolení k zadávání do portálu JSDH. Ten slouží k online komunikaci mezi HZS Středočeského kraje a jednotkou SDH městyse. Poděkování patří Josefu Kudrnovi.

Členové Jednotky a vedoucí mládeže SDH Cerhenice prošli také školením praktické a teoretické části zdravody pod vedením zkušeného zdravotníka Českého červeného kříže z Kolína Michala Tasche. Velkým přínosem bylo použití tréninkového automatického přístroje AED.

Hasiči na školení v Pečkách

Hasiči absolvovali školení s CAS 25 Š706 na stanici v Pečkách JPO II. Byli seznámení s vybavením a prostředky, které budou postupně dokupovat, ale i jak se o ně starat. Dále byli proškoleni na radiovou komunikaci a BOZP při zásahu. Poděkování patří Petru Dürrovi a kolegům za čas a přístup.