Na začátek bych rád za sbor poděkoval všem, kteří nás podporují. Je Vás opravdu hodně.

Ať už to byly ceny do tomboly nebo finanční dary, zapůjčení nářadí, stolů na čarodějnice, tisk letáků, vybavení jednotky technickými prostředky apod.

Dále velké poděkování patří vedení Městyse Markovi Semerádovi a Lence Mlynářové.

Poděkování si zaslouží také aktivní členové sboru SDH a JSDH Cerhenice.

Sledujte plán akcí! Přijměte pozvání na

Den s Hasiči a složkami IZS. Ukončení prázdnin na Keltském hřišti dne 1. 9. 2024

David Pazderka

 

V březnu náš sbor tradičně pořádal hasičský ples v místní sokolovně. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit. Začátek plesu zahájilo vystoupení mažoretek. Děkujeme sponzorům za hezké ceny do tomboly.

Následovaly další činnosti:

Čištění ulice Na Černých. Na oznámení občanů a následně na žádost starosty jsme vyčistili ulici od nánosu bahna.

Školení obsluha motorových pil.

Vladimír úspěšně zakončil kurz pilaře.

Školení velitelů na stanici HZS Kolín. Naši velitelé se zúčastnili cyklického školení velitelů jednotek a velitelů družstev.

  1. 4. Cerhenice se zapojily do celorepublikové akce Ukliďme Česko. My uklízeli škarpy podél silnice od školky přes Cerhýnky, Radimek, Cerhenice a okolí čističky. Děkujeme členům a jejich dětem za vzornou práci a také dobrovolníkům, kteří se přidali. Nejvíce nálezů – plechovky TIGER, Kozel a lahve od rumu. Celkem se posbíraly dva vozí netříděného odpadu.
  1. 3. Vyjela naše jednotka na požár třídicí linky do Radimi. Naše CAS Š706 zajišťovala kyvadlovou dopravu vody z čerpacích stanovišť v Radimi a Plaňanech.
  1. 4. Školení jednotek v Červeném Hrádku.

Na pěti stanovištích si deset jednotek dobrovolných hasičů vyzkoušelo práci s hasicím přístrojem, práci s pilou, slaňování, zřízení čerpacího stanoviště a práci s proudnicemi. Nakonec pro všechny nejnáročnější úkol – zdravověda. Naše družstvo muselo vypátrat pohřešovanou osobu v lese, vynést na okraj lesa pomocí nosítek a následně po zdravotních komplikacích následovala resuscitace pod dohledem zdravotníků Červeného kříže a příslušníků HZS. Děkuji pořadatelům z Červeného Hrádku, OSH Kolín a členům jednotky. David Pazderka, velitel.

Hasičárna má novou střechu. Velké poděkování patří vedení Městyse Cerhenice za vzornou spolupráci v řešení kritických problémů. Nová střešní krytina a nákup 4 nových pneumatik.

  1. 4. Čarodějnice

Děkujeme za vaší účast na čarodějnicích. I když jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli oheň bude, nebo ne a jak velký z důvodu opatření HZS Středočeského kraje, tak snad vše dopadlo dobře. Poděkování patří členům SDH, Městysi Cerhenice, kapele KEHA, Michalu Maxovi, Petru Kopejtkovi, Josefu Kořínkovi, Řeznictví U Bratranců, Technickým službám Cerhenice.

Na žádost Městyse Cerhenice zaléváme novou výsadbu stromků.

  1. 5. Výcvik jednotky s dýchacím přístrojem v ZŠ Cerhenice. Ve dvou dnech se vystřídala dvě družstva při výcviku. Při druhém dni bylo připraveno pro družstvo překvapení se záchranou osoby pod vlivem omamných látek. Osoba byla odnesena do bezpečného prostředí, kde byla následně provedena resuscitace. Děkujeme řediteli školy p. Jelínkovi a školníkovi p. Kubrychtovi za vstup do školy. David Pazderka, velitel
  1. 5. Hasiči ve školce. Ukázka techniky a seznámení s prací hasičů. Bohužel kvůli špatné předpovědi počasí byla zrušena pěna. Děti si aspoň mohly zastříkat s vodou. Děkujeme dětičkám a učitelkám za hezké dopoledne.

DĚKUJEME SPONZORŮM A VŠEM, KDO NÁS PODPORUJÍ

Městys Cerhenice

Gola nářadí

Martin Janda – autodoprava

Marek Semerád

Bertrams Pečky – komínové systémy

Jan Dušek – požární revize

Michal Maxa – interglobal-drilling

TONDA – potraviny Nádražní 31

Jan Kosař

Kopejtko Petr

Jana Palusková

Miluška Kamitzová

Dokola zmrzlina a káva

Penzion u nádraží

RD Cerhenice

Petr Svoboda

Řeznictví U Bratranců

Jaroslav Hájek

Petra Clinic

Martina Kukliková

Josef Kaftan-KG servis

Jan Naďo