Úprava stromů v alejích

Městys provedl prostřednictvím spolku pana Tomáše Vodičky řez a úpravu stromů na našich alejích, a to jak ve směru na Plaňany, tak i mezi Cerhýnkami a Cerhenicemi. U většiny se nejednalo ani tak o výchovný řez, ale spíše o tvarovací nebo záchranný. Velmi často se vyvyšovala koruna, aby nedošlo v budoucnu k odlamování větví zemědělskou technikou. S výsadbou se bude pokračovat i 17. 4. „To budeme sázet stromy podél silnice na Plaňany. Přidáte se?“ říká starosta Marek Semerád.

Jana Zwyrtek Hamplová v Cerhenicích

Jana Zwyrtek Hamplová fanpage:

Samospráva je moje odborné “doma” 🍀, a tak nevynechám možnost zastavit se, kdykoli to jen jde, na známé radnici 👍🙂☕️☕️. A že jich za ty roky v telefonu mám – stovky. Dnes jsem ráda “přibrzdila” v Cerhenicích. S panem starostou PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, a s paní místostarostkou Lenkou Mlynářovou, jsme probrali pár věci ryze pracovních, ale zajímal mne také jejich názor na řadu otázek, které trápí aktuálně místní samosprávy…. Samozřejmě i na Senát došlo… 🙂 Udělalo mi radost, když mi řekli, že mne v Senátu rádi vidí – …. Prostě velmi příjemná návštěva… ❤️🏡🏚️