Jak to bude s dětskými hřišti

Zamyslel jsem se nad dotazy maminek a musím uznat, že v případě stesků nad nedostatkem dětských hřišť mají prostě pravdu. Nyní a v dalších statutech bych rád popsal, co s tím hodlám dělat.
Úvodem zdůrazňuji, že úplně nové a veřejně přístupné dětské hřiště vznikne místo současného Keltského před budoucí dětskou skupinou.
Bude tam vše: písek, prvky a tak. Během týdne zveřejním první vizualizaci.
Pokud dostaneme dotaci (stát se s tím celkem loudá, přitom již máme stavební povolení a půl roku požádáno), pak předpokládám vznik skupiny i se hřištěm od 1. 1. 2025.
Do té doby jsem se domluvil s firmou Rd Cerhenice, že do konce května 2024 vybuduje a zprovozní dětské hřiště i s pískovištěm vedle workoutu.
Takže jím tímto děkuji!
Postupně zde zveřejním naše další plány ohledně dětských hřišť v celém městysi.
Marek Semerád

Úprava stromů v alejích

Městys provedl prostřednictvím spolku pana Tomáše Vodičky řez a úpravu stromů na našich alejích, a to jak ve směru na Plaňany, tak i mezi Cerhýnkami a Cerhenicemi. U většiny se nejednalo ani tak o výchovný řez, ale spíše o tvarovací nebo záchranný. Velmi často se vyvyšovala koruna, aby nedošlo v budoucnu k odlamování větví zemědělskou technikou. S výsadbou se bude pokračovat i 17. 4. „To budeme sázet stromy podél silnice na Plaňany. Přidáte se?“ říká starosta Marek Semerád.