V pátek 26.1. jsme se sešli v Environmentálním centru k příležitosti pořádání výroční schůze SDH. Za hosty dorazili zástupci sborů okresního sdružení Kolín, Vítězova, Klipce, Ratenic, Sokolče a Starého Kolína.
Po přečtení programu schůze byl naší jednotce vyhlášen výjezd na technickou pomoc spadlého stromu přes komunikaci u Radimku. Po dokončení rychlého zásahu se členové jednotky vrátili zpět.
Schůze se nesla příjemnou atmosférou s výborným pohoštěním. Shrnuli jsme pro nás úspěšný rok 2023.
Do plánu práce 2024 jsme zařadili mnoho akcí a věříme, že se Vám budou líbit. V nejbližší době nás čeká ples, na který Vás srdečně zveme. Další činností bude školení pilař – práce s motorovou pilou a školení velitelů na hasičské stanici Kolín.

Posledním přáním z konce roku 2023 je splněno. Děkujeme vedení Městyse za nákup nových regálů do hasičárny, zajištění servisu motorové pily a dokoupení pracovních obleků.

David Pazderka