Vážení rodiče, hromadí se dotazy směřované k zápisu do MŠ. Zápis do Mateřské školy Cerhenice proběhne v první polovině května. Přesný termín bude vyvěšen do konce března. Dalším dotazem byla konzultace ještě před zápisem. Na všechny rodiče bohužel nemám kapacitu. Kritéria budou pro všechny děti stejná a nikoho před vyhlášením zápisu nezapíšu. Vše proběhne podle zákona v daném termínu. Předem říci, kdo se kapacitně vejde do MŠ, nemůžu, protože to sama nevím. Záleží, kolik dětí z Cerhenic a spádových obcí se přijde zapsat. Budu se těšit.
Petra Málková