Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017097

Předmětem projektu je pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Cerhenice přispívající ke

zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénních sociálních služeb. Pořízený automobil splňuje podmínky zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Sociální služba tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob.