V Abaškolce bylo ukončeno šetření České školní inspekce. Trvalo několik dní a bylo velmi podrobné. A nutno říci, že pro školku samotnou, její zaměstnance, zřizovatele, ale zejména ovšem pro děti a jejich rodiče dopadlo skvěle. Školka byla velmi chválena, především ve vzdělávací a výchovné oblasti. Vypovídají o tom slova paní inspektorky: “Sama jsem pracovala s autistickými dětmi, ovšem pokroky, které vidím tady, jsou naprosto neuvěřitelné…”

Zpráva České školní inspekce je samozřejmě veřejná a bude všem k dispozici na stránkách školky i samotné České školní inspekce. „Máme z toho velkou radost,“ říká Marek Semerád. „Děkuji všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli. Především pak Petře Málkové, Lucii Kernerové, Elišce Kučerové, Gabriele Trnkové, Janě Wagner, Lence Pospíšilové, paní Olze Korupaeva a mnoha dalším. Především ale chválím naše děti. Jsou opravdu skvělé, pracují na sobě, snaží se, a pokud všichni vytrváme, pak mají všechny předpoklady k tomu prožít svůj život plnohodnotně. Pokud se tak vskutku stane, pak mělo a má naše úsilí skutečně smysl,“ dodal Marek Semerád.