Stále máme dvě lokality, kde není kanalizace. Tou první je ulice Na Černých, kterou budeme řešit v souvislosti s připravovanou zástavbou navazující na ulici 9. května, a druhou právě Radimek,“ říká starosta Marek Semerád. V Radimku budovat kanalizaci nejde, je to drahé a neefektivní. A tak městys požádal o dotaci na domácí čističky odpadních vod. Městys Plaňany řeší svoje osady podobně. Snad to vyjde…