Největší novinkou a úspěchem naší organizace je zřízení základní školy, která se otevřela 1. 9. 2020. Změnilo se také jméno organizace „ABAškolka“ na Základní škola a Mateřská škola ABA.

Covidová opatření se dotkla nás všech, ale snažili jsme se se vynahradit rodičům, alespoň částečně, docházku distanční formou výuky, která obsahovala i instruktážní videa a komunikaci s terapeuty a pedagogy po skypu. Rodičům velice děkujeme, protože pozitivně reagovali, všechny úkoly plnili a odevzdávali včas nazpět. Víme, že distanční výuka byla velmi náročná pro všechny a pro naše děti obzvlášť, protože s PAS (porucha autistického spektra) je udržení pozornosti velice obtížné. Budeme doufat, že snad už nikdy tato situace nenastane.

Zápisy do ZŠ a MŠ se letos uskutečnily stejnou formou jako minulý rok a to bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Probíhaly v dubnu a květnu.

Nově se rodiče dětí mohou

těšit, od nového školního roku 2021/2022, na svoz dětí autobusem z Prahy z Černého Mostu do ZŠ ABA v Cerhenicích a MŠ ABA v Křečhoři. Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto kroku, jelikož o naši organizaci má zájem čím dál více rodin z Prahy a jejího okolí. Tato služba pomůže rodičům vyřešit komplikované dojíždění k nám. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.abaskolka.cz

Ráda bych též zmínila, že letos připravujeme pro děti s PAS další příměstský tábor, který se uskuteční letos první i druhý týden v srpnu 2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2021 Tábor zajišťuje péči o děti v době mimo školní výuku a navazuje tak pro naše děti na program aplikované behaviorální analýzy i během uzavření organizace o letních prázdninách. Kvalitní péče se pro děti s hendikepem těžko hledá, na což právě organizace reaguje zřízením příměstských táborů. Uvědomujeme si totiž, že rodiče nemůžou čerpat tolik dovolené a často se během letních prázdnin musí střídat, aby zajistili péči o své děti a tak nemají ani společnou dovolenou.

Souběžně pod záštitou naší organizace a Městysu Cerhenice probíhají i příměstské tábory v Základní škole B. J. Dlabače a v Dětském ekologickém klubu při Environmentálním centru Cerhenice. Vše nám umožnila dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Ráda bych všem popřála pevné zdraví a hodně sil. Věřím, že budeme s dětmi brzy užívat krásného počasí a zábavy venku bez roušek a nemocí.

Petra Málková, ředitelka