Ještě jednou bychom se rádi ohlédli za letošním příměstským táborem, který se náramně vydařil! Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou v září ve školce i škole!

Jsme rádi, že tato akce mohla posloužit jako ochutnávka toho, jak to ve školce i nové škole vypadá, kdo s dětmi pracuje, jaké aktivity jsou během roku zapojeny do programu. To není zdaleka všechno, protože jak je všem jasné, v jednom týdnu se nedá stihnout vše, co je dětem ve školce i škole nabízeno v rámci společného, ale především individuálních programu. To už se musíte přesvědčit sami.