I přes zdržení výstavby, způsobené známými okolnostmi, stavba míří ke svému závěru. Zatím se odhaduje ukončení
a předání stavby v měsíci srpnu až září.