Hned se začátkem nového školního roku jsme se s kolegy zastupiteli sešli na dalším zasedání. Inu, doba prázdnin a dovolených je za námi, tak není na místě otálet. A k projednání jsme toho měli opravdu hodně.
Mezi prvními body bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce workoutu a parkourového parku s lezeckou stěnou v Cerhenicích. Zastupitelstvo zvedlo roku pro firmu ENUMA ELIS Praha.
Řešili jsme pojistné smlouvy na budovy městyse i na úpravnu vody a tlakovou stanici, ale věnovali jsme se třeba také dalšímu vítání občánků s kulturním vystoupením dětí pěveckého souboru Českého rozhlasu.
Schválili jsme podání žádosti o dotaci na auto pro pečovatelskou službu, současně také
přijetí již získané dotace pro pečovatelskou službu ve výši 375 000 korun.
Zapomenout se nemohlo samozřejmě na Cerhýnky. Na programu zářijového zasedání zastupitelstva byla rekonstrukce komunikací v Cerhýnkách, na niž se sešly tři nabídky s cenami 4,77 milionu, 3,98 milionu a 3,8 milionu. Zvolili jsme tu nejlevnější, kterou podala společnost M-SILNICE z Pardubic.
Bodem jednání, o který byl program na můj návrh rozšířen, bylo schválení rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH v městysi Cerhenice uzavřenou mezi městysem a firmou Melou Corporation z Prahy. Zastupitelé pro smlouvu zvedli ruku a jen připomínám, že cerhenickou kasu nebude tento krok stát ani korunu. Firma nejmodernější síť vybuduje na své náklady a celé Cerhenice budou moci využívat vysokorychlostní internet včetně digitální televize, a to bez výpadků.
Kolegy zastupitele jsem zároveň informoval o probíhajících akcích, například o ukončení stavebních prací na sběrném dvoře, představil jsem také protokol České inspekce životního prostředí o kontrole čistírny odpadních vod nebo vodoprávní rozhodnutí na kanalizaci Na Černých.
Hovořili jsme také o přípravách základní umělecké školy, která by se měla rozjet v září příštího roku, nebo o revitalizaci Přeďáku.
Kolegyně místostarostka Lenka Mlynářová informovala o odstěhování nájemníků bytu, o instalování měřičů tepla během měsíce září či o převodech energií na Správu domů a bytů, příspěvkovou organizaci s předpokládaným termínem říjen 2021.
Zabývali jsme se renovací válečného hrobu na našem hřbitově, byl předložen návrh rekonstrukce, hotovo by mělo být už koncem tohoto roku. Co se týče památníku v Cerhýnkách, schválili jsme podání žádosti o zapsání do registru válečných hrobů, následně pak podání žádost o dotaci z ministerstva obrany.
Projednali jsme informace o jednání s firmou GasNet s.r.o. na odkoupení plynovodních přípojek ve vlastnictví městyse, schválili smlouvu o dílo se společností TopGis z Brna na zajištění mapové aplikace GisOnline a nezapomnělo se ani na poděkování za dosavadní spolupráci firmě DIMATEX za bezplatný svoz textilu, jež se stejně jako letos plánuje i na příští rok.
Marek Semerád