Prosím všechny stavebníky v Cerhenicích, kterým VAK Nymburk odpírá právo k připojení se na splaškovou kanalizaci, ačkoliv jim předtím udělil souhlas se stavbou, aby mě kontaktovali. Obec jim poskytne podporu. Nebojte, zvládneme to!
Marek Semerád