👉Zhruba desítku bodů k projednání mělo na svém únorovém zasedání na programu zasedání zastupitelstva našeho městyse. Schválili jsme dohodu o narovnání a o nájmu pozemků s firmou SWIETELSKY Rail CZ, několik věcných břemen nebo třeba přijetí dvou dotací. První z nich je od ministerstva zemědělství a pomůže s výstavbou vodovodu pro obyvatele Radimku, druhou pak dotace na nové vozidlo pro naši pečovatelskou službu z programu REACT. Staré vozidlo Citroen Berlingo, které poctivě odsloužilo své, bude vyřazeno a nahradí ho Citroen Berlingo 1,4.
👉Schválili jsme vybudování chodníku do Radimku a oplocení tůně Radimek.
👉Na základě vyvěšených záměrů na prodej pozemků jsme projednali a schválili dvě cenové nabídky, jednu na část pozemku o výměře 248 m2 za nabídkovou cenu 24.800,– Kč, druhou opět na část pozemku o výměře 278 m2 za nabídkovou cenu 27.800,– Kč. K pozemkovým záležitostem patřilo také schválení vyvěšení záměru na směnu pozemků o výměře 48,5 m2 za účelem vybudování chodníku pro pěší.
Seznámil jsem zastupitele s uskutečněným výběrovým řízením na ředitele Základní školy B. J. Dlabače. Zprávu o výběrovém řízení odhlasovali všichni přítomní.
👉Projednali jsme také smlouvu na provozování vodovodu v sousedních Ratenicích, tj. smlouvu provozovatelů provozně souvisejících vodovodů uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a společností Pečecké služby, cena za odebíranou vodu je 30 korun/kubík bez DPH.
Hovořilo se také o pouťové zábavě a běhu G. Frištenského, které se uskuteční 21. května 2022, obec je bude organizovat ve spolupráci s SDH Cerhenice.
👉Smutnou povinností pro nás bylo ustanovení správce majetku zesnulého pana Jiřího Rydla. Do vyřízení pozůstalosti jím bude místostarostka Lenka Mlynářová.
👉Přátelé, sousedé,
ve chvíli, kdy v únoru zasedalo zastupitelstvo našeho městyse, ještě nikdo z nás nevěděl, co přinesou další dny. Co tedy nyní přát?
Váš starosta Marek Semerád