👉Jedním z prvních bodů květnového zasedání zastupitelstva byla již tradičně kontrola plnění usnesení z předchozí schůze, následně jsme program rozšířili o několik bodů, například o výběrové řízení na kanalizaci v ulici Na Černých, zřízení dětské skupiny, cenovou nabídka na provedení veřejnoprávních kontrol či záměr fotovoltaiky.
👉Jak zákon káže, hned v úvodu jsme odhlasovali počet zastupitelů pro volební období 2022 až 2026, a to ve stávajícím počtu 11.
Řešili jsme smlouvu s Vak Nymburk, schválili jsme účetní závěrku a výsledek hospodaření základní školy a mateřské školy a také záměr vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele zmíněné kanalizace Na Černých.
👉Dalším bodem programu byla například nevymahatelnost poplatku za svoz odpadu. Jedná se o částku kolem 560 tisíc korun. Může se to zdát vysoká částka, nicméně je to za plných 17 let, konkrétně za roky 2002 až 2018. V některých případech jsou pohledávky skutečně nevymahatelné i přes veškerou snahu městyse a právníků. Musím ale konstatovat, že počty dlužníků se nám i díky důslednému vymáhání rok od roku snižují, dnes jsme v podstatě na minimu, čemuž jsem velmi rád. Není možné, aby ostatní obyvatelé dopláceli na několik jedinců.
Příjemnější částí jednání bylo hlasování o přijetí dotace na workoutové hřiště, které již se staví, a samozřejmě finanční příspěvek od Středočeského kraje v jeho budování pomůže.
Zastupitelstvo schválilo také záměr vytvoření dětské skupiny či příspěvek 20 tisíc korun na činnost našeho mysliveckému spolku.
👉Zabývali jsme se také optimalizací vodního režimu v Cerhenicích a revitalizací vodního toku Káča, řešením výkupu pozemků potřebných pro realizaci tohoto projektu.
👉Předběžně zastupitelé schválili záměr vybudovat fotovoltaické panely na střechách obecních nemovitostí i s přihlédnutím na případné využití dotace od ministerstva průmyslu a obchodu.
👉Probrali jsme informaci o kolaudaci sběrného dvora a uvedení do zkušebního provozu, o proběhnuvším Fit Cupu a pouťové zábavě. Odhlasovali jsme zřízení dalšího věcného břemene, tentokrát za 30 000 korun, hovořilo se také o zdánlivých, ale potřebných drobnostech, jako je možnost výměny za úsporné zářivky ve společných prostorách a regulátory vytápění v chráněném bydlení.
👉Projednali jsme vyjádření Městského úřadu Kolín k analýze dopadu nákladní dopravy na silniční infrastrukturu v našem městysi vypracovanou společností DIPRO. Prosadit zákaz vjezdu kamionů se nám zatím nepodařilo, ale rozhodně to nevzdáváme!