Poslední květnový pátek jsme se v podvečer v prostorách environmentálního centra sešli na další schůzi zastupitelstva a opět ji zahájili kontrolou plnění usnesení z předchozího zasedání.
Mezi prvními projednávanými body bylo také financování výstavby sběrného dvora, konkrétně jsme řešili úvěr ve výši 7,1 milionu od Fio banky. Dlužno podotknout, že více než šest milionů nákladů nám pokryje dotace od ministerstva životního prostředí.
Probírali jsme také cenovou nabídku na zpracování územní studie náměstí Míru, vybrali jsme dodavatele z Mnichovic za 137 tisíc korun a věříme, že výsledkem jeho práce bude pěkný návrh na další zkrášlení našeho městyse. Centrum si to jistě zaslouží.
Zabývali jsme se také projektovou dokumentací na komplexní řešení dešťových vod, které pořídila firma AquaKlimax z Liberce, schválili jsme smlouvu na restaurování památníku na hřbitově a řešili jsme opět tradiční smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ.
Ve své rozsáhlé zprávě jsem kolegy zastupitele informoval o probíhajících investičních akcích, o otevření parkovacího domu, o dopravních opatřeních v areálu bývalého cukrovaru, ale třeba také o přijetí dětí do mateřské školy, řeč přišla i na rekonstrukci podchodu či na provedenou kontrolu vpustí v Nádražní ulici, což budu ještě řešit s hejtmankou Středočeského kraje.
Zastupitelstvo se zabývalo také cenovou nabídkou na opravu fasády spolkového domu, chybět nemohla zpráva předsedy Osadního výboru Cerhýnky, probírali jsme také čištění, opravy a monitoring dešťové kanalizace nebo skládku v ulici Za Dráhou, kde se hned pouštím do místního šetření.
A dobrá zpráva na závěr: schválili jsme podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu pro obyvatele Radimku.