Říjnové zasedání zastupitelstva jsme tradičně zahájili kontrolu usnesení ze zářijové schůze, abychom hned poté schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro naše obyvatele se nic nemění, nebudou z svých kapes vydávat více, poplatek zůstává stejný.
Schválili jsme smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ a také smlouvu o dílo na zpracování územního plánu, a to s urbanistickým ateliérem Vladivoje Řezníka z Mnichovic.
Milou povinností pro nás bylo schválení názvu nové ulice. Náš městys se zkrátka rozrůstá.
A tak od nynějška máme novou ulici s názvem Františka Horela.
Řešili jsme opravu komunikace Za Štěpnicí, tam bohužel došlo k prodloužení termínu dokončení, hotovo bude na jaře, nejdéle do konce května.
Ředitel Technických služeb Cerhenice informoval o činnosti naší organizace a předložil nabídku na zakoupení nového traktoru. Traktor není zrovna levná záležitost, tedy pokud chceme pořídit kvalitní stroj, který bude dobře sloužit a pokud možno dlouho, ne abychom s ním po roce museli na generální opravu. Proto jsme odhlasovali nákup traktoru za zhruba milion, který budeme postupně splácet.
Následně jsem přítomné zastupitele seznámil s dílčím přezkoumáním hospodaření městyse, schválili jsme také pracovněprávní vztah na pozici řidiče popelářského vozu. Zabývali jsme se zřizovací listinou Základní umělecké školy Cerhenice a nezapomněli jsme samozřejmě ani na další kulturní a společenský život v obci.
Seznámil jsem zastupitele s akcemi, které bude městys pořádat do konce roku, tj. např. 10. listopadu besedu s V. Harapesem v environmentálním centru, 17.listopadu společně s našimi hasiči lampiónový průvod, 28. listopadu rozsvícení vánočního stromu, 19. prosince koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého a dnes již tradičně na Štědrý den tamtéž mši.
Dalšími body našeho říjnového zasedání byly opět investice, schválili jsme podání žádostí o dotace na zhotovení komunikace v okolí mateřské školy a na vybudování workoutového hřiště. Hovořili jsme o projektování cyklostezky, kde spolupracujeme s firmou Swietelský Rail, o výsadbě stromů na základě dohody s obcí Ratenice po výstavbě ratenického vodovodu, o opravě komunikací v Cerhýnkách, kde by měl být termín dokončení splněn do konce listopadu, nebo o rekonstrukci nádraží v Cerhenicích.