Říjnové zastupitelstvo

Večer posledního říjnového dne jsme spolu s kolegy zastupiteli projednali na 15 bodů. Některé příjemné, takové, z jakých má člověk radost, jiné už o poznání méně. Podrobně jsme ale probrali všechny.

Prvním bodem bylo otevírání obálek a výběr zhotovitele na rekonstrukci Polní ulice, na kterou už se těšíme a říkáme si, aby už to bylo. Vítěznou firmu jsme vybrali, kritéria splnila, její nabídková cena 1,6 milionu bez daně byla nejlevnější, ale i tak se nám zdá dost vysoká. Zastupitelstvo mě proto pověřilo jednáním o možném snížení této částky. Smlouva o dílo tedy dosud podepsaná není.

Věnovali jsme se také problematice vodovodu, zastupitelstvo schválilo připojovací poplatek za napojení na vodovod ve výši 20 000 korun. Dalším tématem byly odpady, zastupitelstvo odhlasovalo smlouvu o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně v Radimi. Řešili jsme také hodnocení nabídek na další práce na našem jediném lese – na Borečku. Tentokrát to byl návrh cestní sítě a další obnovy lesa, který se, věřím, už brzy stane příjemným, upraveným místem procházek a relaxace pro všechny naše obyvatele. Nezapomnělo se samozřejmě ani na Cerhýnky, předseda osadního výboru zastupitele pravidelně informuje ve svých zprávách. Schválili jsme složení inventarizační komice (Marie Malá, Dana Podoláková, Jiřina Hoblová, Jiřina Jandová, Jiří Kyncl, Ladislav Špinar) a komise pro kontrolu obecních bytů (Aleš Kobliha, Jiřina Hoblová, Ladislav Špinar).

Velkým tématem byla na zasedání zastupitelstva naše pošta. Jak jistě mnozí víte, na základě anonymního udání jsem byl nucen zrušit její dočasný provoz na dostupném místě – v nově vybudovaných školních dílnách. Zastupitelstvu nezbylo než schválit informaci, že z důvodu podmínek dotace nelze umístit Českou poštu v Centru pro výuku technických předmětů, a bude proto uzavřená do konce března příštího roku. Je mi jasné, že udání bylo učiněno s cílem poškodit mě. Ale čestným bojem, alespoň podle mého názoru, nejsou ani anonymy, natožpak něco, co odnáší někdo druhý. V tomto případě i třetí, pátý, desátý, padesátý… zkrátka značná část našich seniorů, pro které je problematické dostat se na pobočku do Velimi. Pokusíme se jim co nejvíce pomoci dopravou prostřednictví naší pečovatelské služby.

Dalším projednávaným bodem byl spolkový dům v Cerhýnkách, vklad pozemků v Cerhýnkách na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a také výsledky veřejnoprávní kontroly k projektu spolkového domu, jemuž se budu věnovat v samostatném článku.

Marek Semerád

Květnové zastupitelstvo

Jednání 3. 5. 2019 bylo dlouhé a celkem jsme projednali přes dvacet bodů.

Lukáši Chalupníkovi, který vysázel přes sto ovocných stromů v ulici Antonína Hampla, jsme za údržbu zeleně pronajali vedlejší obecní pozemek v téže lokalitě.

Schválili jsme také vypracování projektové dokumentace na vybudování workoutového hřiště mezi bludištěm a Borečkem a vybudování travnaté plochy za fotbalových hřištěm, kde chceme udělat obyčejný plácek pro děti obohacený maximálně o několik herních prvků. Obě zakázky připraví ing. Filip Třoska, se kterým máme – jako s projektantem – jenom dobré zkušenosti.

Podáme žádost o dotaci do programu MMR na revitalizaci brownfieldů, s jejíž pomocí bychom rádi vykoupili vodní nádrž v cukrovaru a zpřístupnili ji veřejnosti. Pokud to vyjde, dotace je 70 % a náklady na výkup a úpravu nádrže by se měly vejít zhruba do 3 miliónů.

Podpořili jsme 20 tisíci nájemce sokolovny pana Libora Škopka, kterému touto částkou přispějeme na vybudování zastřešení nad již stojící pergolou, neboť jde stejně o zařízení, které stojí na obecním pozemku. Symbolicky tím také chceme jeho podnikání podpořit. Protože, co si budeme povídat… Kdyby – nedej Bože zavřel – byli bychom, městys neměstys, úplně bez hospody.

Místní firma Jan Píža vybuduje vodovodní přípojku na hřbitov, kde před časem vyschla studně. Obec to bude stát 60 tisíc. Jde o nejlevnější nabídku.

Knihovna se znovu otevře od 1. září 2019. Novou knihovnicí bude moje maminka Jitka Semerádová, která se tak po cca padesáti letech vrací k práci, kterou jako žákyně ZŠ (ještě s maminkou paní Jany Wagner) pod tehdejší panem ředitelem ZŠ Maškem vykonávala. Její odměna činí 4000 měsíčně. Dosavadní knihovnici Janě Šedinové zastupitelstvo děkuje za vykonanou práci i za to, jak bezvadně vede Školní jídelnu Cerhenice.

Pouťová zábava bude. Hraje, stejně jako loni, kapela Paragraf 202. Vstup je zdarma. Obec to bude stát 66 tisíc, včetně honoráře pro kapelu a třech mobilních WC. Začínáme v sobotu 18. května od 20:00 hodin.

O desátém Fit cupu, který proběhne ve stejný den dopoledne, jsem tady již psal. A tak jen připomínám, že tentokrát je výhradně pro děti.

Pozor: rodičům svých svěřenců z mladší fotbalové přípravky tímto zdůrazňuji a připomínám, že účast jejich dětí je takřka povinná 🙂

Do Spolkového domu v Cerhýnkách kupujeme vlastní výčepní zařízení a dva stany 3 x 6 m. Pro místní občany k zapůjčení zdarma.

Organizujeme také příměstský tábor. Obec přispěje 30 tisíci Kč, od rodičů budeme vybírat 1 tisíc Kč na týden za jedno dítě. Kapacita tábora je cca 20 dětí ve věku od 4 do 10 let. Konat se bude od 5. do 16. srpna 2019. Honorář pedagogických pracovníků je 120 Kč/hod.
Pokud máte zájem, hlaste se prosím, místa se postupně “vyprodávají”.
Kromě toho organizuje další tábor i
Jakub Čáslava. Ten bude v ZŠ Cerhenice.

A snad poslední věc: podáváme žádost do Operačního programu zaměstnanost, kde je dotace 95 %, na webové stránky, mobilní aplikace, elektronickou úřední desku, místní zpravodaj a tak. Cerhenice by tak získaly peníze na věci, které beztak již dnes financují, a to z vlastního rozpočtu.

starosta Marek Semerád

Březnové zastupitelstvo

Rozpočet Cerhenic na rok 2019 byl schválen!

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 22 bodů.

Všechny usnesení jsme navrhli spolu s kolegy místostarosty Alešem Koblihou a Lenkou Mlynářovou. Některé získaly podporu všech zastupitelů, některé získaly podporu “jen” prosté většiny, ale schváleny byly všechny.

Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. Což je škoda, protože nikdo nemá patent na rozum, jak známo.

Ale popořadě.

Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bývalého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahájíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad do konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž na dodavatele, projednat případné změny stavby, které vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.

Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb s názvem Cerhenické služby, s.r.o., které budou stoprocentně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou požívat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 21% z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.

Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhenicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a provede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.

Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanalizaci z obce svést do této tůně, nicméně toto řešení ani jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou původní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spočívá v opravě koupaliště a jeho “zpřírodnění” tak, jak je tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby tůň v létě nevyschla.

Schválili jsme na pozici koordinátorky envrironmentálního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček a angličtina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád udělal do začátku prázdnin.

Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hracích prvků na dětské hřiště. Ve zprávě předsedy Osadního výboru p. Jandy jsme si znova prošli všechny věci, které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž opravdu hodně.

Co dál, tak snad jen telegraficky:

– Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
– Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evidovaných zhruba 400 psů).
– Byt č. 4 v domě č.p. 502 v lokalitě Na Palouku jsme přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.
– Vzali jsme na vědomí termín kontroly hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ.
– Vzali jsme na vědomi informaci, že opět dojde k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k dipozici na úřední desce městyse, jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 605 28 38 08.

K rozpočtu se ještě vrátím ve zvláštním článku. Navíc připomínám seminář ve čtvrtek 12. dubna od 18:00 hodin v envicentru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňovány na stránkách městyse v sekci dokumenty. Pokud nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM: marie.mala@cerhenice.cz

Starosta opravdu nemůže řešit všechno.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkný víkend!