Rozpočet Cerhenic na rok 2019 byl schválen!

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 22 bodů.

Všechny usnesení jsme navrhli spolu s kolegy místostarosty Alešem Koblihou a Lenkou Mlynářovou. Některé získaly podporu všech zastupitelů, některé získaly podporu “jen” prosté většiny, ale schváleny byly všechny.

Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. Což je škoda, protože nikdo nemá patent na rozum, jak známo.

Ale popořadě.

Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bývalého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahájíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad do konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž na dodavatele, projednat případné změny stavby, které vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.

Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb s názvem Cerhenické služby, s.r.o., které budou stoprocentně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou požívat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 21% z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.

Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhenicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a provede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.

Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanalizaci z obce svést do této tůně, nicméně toto řešení ani jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou původní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spočívá v opravě koupaliště a jeho “zpřírodnění” tak, jak je tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby tůň v létě nevyschla.

Schválili jsme na pozici koordinátorky envrironmentálního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček a angličtina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád udělal do začátku prázdnin.

Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hracích prvků na dětské hřiště. Ve zprávě předsedy Osadního výboru p. Jandy jsme si znova prošli všechny věci, které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž opravdu hodně.

Co dál, tak snad jen telegraficky:

– Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
– Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evidovaných zhruba 400 psů).
– Byt č. 4 v domě č.p. 502 v lokalitě Na Palouku jsme přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.
– Vzali jsme na vědomí termín kontroly hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ.
– Vzali jsme na vědomi informaci, že opět dojde k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k dipozici na úřední desce městyse, jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 605 28 38 08.

K rozpočtu se ještě vrátím ve zvláštním článku. Navíc připomínám seminář ve čtvrtek 12. dubna od 18:00 hodin v envicentru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňovány na stránkách městyse v sekci dokumenty. Pokud nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM: marie.mala@cerhenice.cz

Starosta opravdu nemůže řešit všechno.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkný víkend!