Večer posledního říjnového dne jsme spolu s kolegy zastupiteli projednali na 15 bodů. Některé příjemné, takové, z jakých má člověk radost, jiné už o poznání méně. Podrobně jsme ale probrali všechny.

Prvním bodem bylo otevírání obálek a výběr zhotovitele na rekonstrukci Polní ulice, na kterou už se těšíme a říkáme si, aby už to bylo. Vítěznou firmu jsme vybrali, kritéria splnila, její nabídková cena 1,6 milionu bez daně byla nejlevnější, ale i tak se nám zdá dost vysoká. Zastupitelstvo mě proto pověřilo jednáním o možném snížení této částky. Smlouva o dílo tedy dosud podepsaná není.

Věnovali jsme se také problematice vodovodu, zastupitelstvo schválilo připojovací poplatek za napojení na vodovod ve výši 20 000 korun. Dalším tématem byly odpady, zastupitelstvo odhlasovalo smlouvu o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně v Radimi. Řešili jsme také hodnocení nabídek na další práce na našem jediném lese – na Borečku. Tentokrát to byl návrh cestní sítě a další obnovy lesa, který se, věřím, už brzy stane příjemným, upraveným místem procházek a relaxace pro všechny naše obyvatele. Nezapomnělo se samozřejmě ani na Cerhýnky, předseda osadního výboru zastupitele pravidelně informuje ve svých zprávách. Schválili jsme složení inventarizační komice (Marie Malá, Dana Podoláková, Jiřina Hoblová, Jiřina Jandová, Jiří Kyncl, Ladislav Špinar) a komise pro kontrolu obecních bytů (Aleš Kobliha, Jiřina Hoblová, Ladislav Špinar).

Velkým tématem byla na zasedání zastupitelstva naše pošta. Jak jistě mnozí víte, na základě anonymního udání jsem byl nucen zrušit její dočasný provoz na dostupném místě – v nově vybudovaných školních dílnách. Zastupitelstvu nezbylo než schválit informaci, že z důvodu podmínek dotace nelze umístit Českou poštu v Centru pro výuku technických předmětů, a bude proto uzavřená do konce března příštího roku. Je mi jasné, že udání bylo učiněno s cílem poškodit mě. Ale čestným bojem, alespoň podle mého názoru, nejsou ani anonymy, natožpak něco, co odnáší někdo druhý. V tomto případě i třetí, pátý, desátý, padesátý… zkrátka značná část našich seniorů, pro které je problematické dostat se na pobočku do Velimi. Pokusíme se jim co nejvíce pomoci dopravou prostřednictví naší pečovatelské služby.

Dalším projednávaným bodem byl spolkový dům v Cerhýnkách, vklad pozemků v Cerhýnkách na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a také výsledky veřejnoprávní kontroly k projektu spolkového domu, jemuž se budu věnovat v samostatném článku.

Marek Semerád