První letošní jednání zastupitelstva našeho městyse, jež proběhlo v pátek 29. ledna, mělo na programu celkem desítku bodů. Samozřejmě jsme jako vždy zkontrolovali plnění usnesení z minulé schůze a pustili se do projednávání záležitostí, jakými bylo třeba stanovení ceny vodného a stočného nebo smlouvy o zřízení věcných břemen.
Vodné pro letošní rok zastupitelstvo odhlasovalo ve výši 50,05 Kč za krychlový metr, stočné pak 49,06 Kč. Smluv o zřízení věcného břemene jsme projednali hned několik, všechny se týkaly společnosti ČEZ, jejíž platba již samozřejmě podléhá zvýšené ceně. Za věcné břemeno Pod Beránkem provede jednorázovou úhradu ve výši 169 000 Kč, v ulici 1. Máje 17 000 Kč a U Hřiště 4000 Kč.
Řešili jsme plánované změny parkování v lokalitě u nádraží, kde vyrostl parkovací dům, zastupitelstvo schválilo smlouvu na letošní rok o poskytování právních služeb, informoval jsem kolegy zastupitele o vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Na Černých.
Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště se po jednání zastupitelstva opět přiblížilo, už jsme projednali cenovou nabídku na tuto akci.
Zabývali jsme se také studií na využití pozemku za fotbalovým hřištěm nebo vypsáním výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro web městyse a jeho organizací, zkrátka abychom stránky neměli, jak se říká každý pes, jiná ves.
Důležitým bodem jednání bylo výběrové řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace, nejvhodnější nabídku podala firma Brocher z Prahy 10. Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti.
Řešili jsme také příspěvek na dopravní obslužnost, dle smlouvy s městem Pečky budeme letos hradit 74 595,- Kč. Neméně důležitým bodem bylo v této chvíli, kdy začala platit nová úprava zákona o odpadech, uzavření smlouvy s obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku….