V těchto dnech se mění směr jízdy se Školské ulici Školská a U Borku, a to z důvodu lepších rozhledových poměrů při výjezdu! Zkrátka kdo míří na úřad, k lékařce nebo k Abba školce, musí jet seshora a vyjíždět do Školské ulice, kde je dobrý výhled jak nahoru ke škole, tak dolů na náměstí.
„Zároveň jsme instalovali nové dopravní zrcadlo pro pěší, kteří přicházejí z ulice U Staré školy,“ říká starosta Marek Semerád. Do konce měsíce února bude v Cerhýnkách instalováno dopravní značení omezující vjezd kamionů nad 12 tun.