Zasedání zastupitelstva těsně před začátkem nového školního roku mělo opravdu nabitý program. Nemohli jsme ale samozřejmě jako vždy zapomenout na kontrolu plnění usnesení z předchozí schůze. Hned poté jsme se pustili například do schválení výběru nejvhodnější nabídky na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu nebo ustanovení stavební komise v čele s předsedou Jakubem Cintlem.

Věnovali jsme se také významné akci, jíž je chystaná revitalizaci rybníku Přeďák. V přípravách jsme již pokročili tak daleko, že jsme mohli i zde schválit výběru nejvhodnější nabídky. Konkrétně jsme vybrali firmu ze Zásmuk.

Taktéž rozhodně důležitou otázkou, kterou jsme společně s kolegy zastupiteli řešili, je bezpečnost. Usilujeme mimo jiné o zvýšení bezpečnosti chodců v Radimku. Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby jsme odhlasovali odbornou firmu z Tábora.

Věnovali jsme se postupu projektu optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace vodního toku Káča, schválili jsme opravu fasády na Spolkovém domě v Cerhýnkách dle předložené cenové nabídky v celkové výši 191.000,- Kč od místní firmy. Taktéž místní podnikatelská sféra dostala od zastupitelů zelenou na rekonstrukci kabin ve Sportovním areálu v Cerhenicích.

Vyhlásili jsme veřejnou zakázku k projektu dětské skupiny, schválili výsledek výběrového řízení na ředitele/ku Školní jídelny Cerhenice, kde uspěla stávající vedoucí Jana Šedinová na dobu šesti let.

Informoval jsem kolegy o slavnostním otevření naší nové základní umělecké školy, o zahájení nového školního roku, chystaném křtu nové knihy (9. 9.), večeři pro seniory (15. 9.) či besedě s panem Řezníkem o revitalizaci náměstí Míru (16. 9.).

Odhlasovali jsme přijetí dotace na opravu kapličky v Cerhenicích od ministerstva zemědělství i smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru.

Mluvili jsme o vymalování základní a mateřské školy, stavebních úpravách v základní škole pro potřeby základní umělecké školy, o navýšení kapacity školky na celkem 84 dětí. Řeč nemohla nepřijít na rekonstrukci podchod u nádraží, probírali jsme také opravy bytů v chráněném bydlení (výměna sporáku, digestoře či celé kuchyně, vymalování apod.).

V závěru zasedání jsem zastupitele informoval o vyúčtování zemního plynu. Městys má fixaci ceny plynu až do konce příštího roku.

Marek Semerád