Nový systém nakládání s odpady v městysi Cerhenice

Vážení obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

vedení městyse se velmi důkladně zabývalo otázkou, jak racionalizovat systém nakládání s odpady tak, aby nedošlo ke zvýšení poplatku za svoz, který hradí naši obyvatelé. Výběrové řízení na firmu pro svoz domovního i tříděného odpadu ukázalo, že zcela všechny nabídky byly několikanásobně dražší než v současné době. Zastupitelstvo proto po pečlivém zvážení všech pro a proti včetně faktu, že jsme pořídili pro občany biopopelnice a žádáme o dotaci na sběrný dvůr, rozhodlo, že městys bude odpady svážet vlastními silami. Pořídili jsme již svozové vozidlo Mercedes Benz 2629 L Axor Faun a od 5. dubna se bude svážet jeden týden komunální odpad, další týden bioodpad. Tento režim bude fungovat do konce října, od listopadu do března se pak bude každý týden svážet komunální odpad. Svozovými dny budou pro Cerhýnky a Radimek čtvrtky, pro Cerhenice pátky. Pro nádoby na odpad bude svozové vozidlo přijíždět v odpoledních hodinách, abyste nemuseli popelnice před dům dávat den předem, a omezilo se tak riziko, že nádoby přes noc někdo odcizí, poškodí nebo povalí. Věřím, že tento systém Vám bude vyhovovat a napomůže zvýšení komfortu života v našem městysi i životnímu prostředí.

Starosta Marek Semerád

 

Co patří do nádob na bioodpad:

– zbytky ovoce, zeleniny

– listy a nať zeleniny

– odpad ze zeleně v domácnosti

– zbytky pečiva a obilovin

– travní hmota

– plevel, listí

– jemné nebo drcené větve

– hobliny, piliny

Co NEPATŘÍ do nádob na bioodpad:

– živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)

– exkrementy zvířat

– papír, sklo, plasty, textil, kovy

– nebezpečné odpady

– zbytkový komunální odpad

 

Co patří do popelnic na směsný komunální odpad:

smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek

Co NEPATŘÍ do popelnic na směsný komunální odpad:

nebezpečný odpad

bioodpad

stavební odpady

papír, plasty, sklo, kovy

 

Žádáme občany, aby v rámci zabezpečení maximální míry vytřídění a čistoty jednotlivých materiálů tato pravidla dodržovali. Jakékoli nežádoucí příměsi ztěžují využití odpadu jako druhotné suroviny. Nádoby, které budou obsahovat nepovolené odpady, nebudou obsluhou vyvezeny a nevzniká ani nárok na náhradní svoz.

 

Harmonogram svozu odpadů

5. dubna – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

6. dubna – Cerhenice komunální odpad

12. dubna – Cerhýnky a Radimek bioodpad

13. dubna – Cerhenice bioodpad

19. dubna – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

20. dubna – Cerhenice komunální odpad

26. dubna – Cerhýnky a Radimek bioodpad

27. dubna – Cerhenice bioodpad

3. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

4. května – Cerhenice komunální odpad

10. května – Cerhýnky a Radimek bioodpad

11. května – Cerhenice bioodpad

17. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

18. května – Cerhenice komunální odpad

24. května – Cerhýnky a Radimek bioodpad

25. května – Cerhenice bioodpad

31. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

1. června – Cerhenice komunální odpad

7. června – Cerhýnky a Radimek bioodpad

8. června – Cerhenice bioodpad

14. června – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

15. června – Cerhenice komunální odpad

21. června – Cerhýnky a Radimek bioodpad

22. června Cerhenice bioodpad

28. června – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

29. června – Cerhenice komunální odpad

…. atd až do konce měsíce října. Od listopadu svoz komunálního odpadu každý týden.

Pracuje se na novém územním plánu

Nový územní plán by měl více reflektovat potřeby našeho městyse a definovat plány, kam se bude rozvíjet například výstavba. „Původní plán je zastaralý, například počítá s rozvojovou plochou pro stavbu rodinných domů v lokalitě Na Černých. To sice má z hlediska urbanistického svou logiku, ale zcela to postrádá realitu z hlediska majitelů pozemků, kteří plochy nechtějí prodávat, parcelovat. Proto budeme navrhovat, že se z nového územního plánu tyto pozemky prostě vyškrtnou. Nový územní plán by podle mého odhadu mohl být do konce roku 2020,“ uvedl starosta Marek Semerád. První setkání s obyvateli nad územním plánem se uskutečnilo začátkem února a všechny připomínky občanů budou samozřejmě posouzeny.

Přeměna cukrovaru se rýsuje

Městys v těchto dnech podepsal kupní smlouvu na objekt bývalých kanceláří v areálu bývalého cukrovaru. Na protější objekt, který má již zasmluvněn formou budoucí kupní smlouvy, vydal MěÚ v Pečkách stavební povolení na přeměnu na parkovací dům.

Hvězda už patří městysi

Rybník Hvězda už je v majetku městyse, směnil jej s panem Žertem za pozemky u Sokolče, které pro městys byly zbytné. „Máme na úpravy rybníku vydané územní rozhodnutí, toho času probíhá vodoprávní povolení. Je o to složitější, že v souvislosti se snahou získat dotaci konzultujeme vše s Agenturou ochrany přírody. Jakmile vodoprávní povolení získáme, ihned budeme žádat Státní fond životního prostředí o dotaci,“ říká starosta Marek Semerád.

Kde se plánují opravy silnic a chodníků

Na léto se plánuje rekonstrukce komunikací v ulicích Na Kopě a 9. května, v dubnu by se měl začít budovat chodník ve Východní ulici. Městys podal žádost na ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci uličky mezi ulicí 9. května a Na Kopě, tedy spojnice, kde bydlí pan Kroupa, paní Stará, paní Černá. Dále oslovil projektanta na rekonstrukci ulic Za Štěpnicí, Polní, podél kostela a za envicentrem. Chystá se také projektovat chodníky ve všech ulicích, kde už je hotová silnice, tedy v ulicích Zahradní, Na Vinici apod.

Dluhová amnestie měla efekt

Poslední rok městys zintenzivnili vymáhání dluhů od neplatičů. „Začali jsme dluhovou amnestií. Někteří dlužníci toho využili, do konce roku 2017 svůj dluh vůči městysi uhradili, a vyhnuli se tak dalším výdajům v podobě penále apod.,“ podotkl starosta Marek Semerád. V současné době městys spolupracuje s právníkem z Poděbrad, který se na vymáhání dluhů specializuje, a od všech občanů, kteří nehradí poplatky, je bude zásadně vymáhat. „Nemusím, myslím, zdůrazňovat, že nelze tolerovat, aby naši obyvatelé, kteří poplatky vzorně hradí, dopláceli na neplatiče,“ dodal starosta.