Rybník Hvězda už je v majetku městyse, směnil jej s panem Žertem za pozemky u Sokolče, které pro městys byly zbytné. „Máme na úpravy rybníku vydané územní rozhodnutí, toho času probíhá vodoprávní povolení. Je o to složitější, že v souvislosti se snahou získat dotaci konzultujeme vše s Agenturou ochrany přírody. Jakmile vodoprávní povolení získáme, ihned budeme žádat Státní fond životního prostředí o dotaci,“ říká starosta Marek Semerád.