Na léto se plánuje rekonstrukce komunikací v ulicích Na Kopě a 9. května, v dubnu by se měl začít budovat chodník ve Východní ulici. Městys podal žádost na ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci uličky mezi ulicí 9. května a Na Kopě, tedy spojnice, kde bydlí pan Kroupa, paní Stará, paní Černá. Dále oslovil projektanta na rekonstrukci ulic Za Štěpnicí, Polní, podél kostela a za envicentrem. Chystá se také projektovat chodníky ve všech ulicích, kde už je hotová silnice, tedy v ulicích Zahradní, Na Vinici apod.