Aleje potřebují vláhu

Rychlé deště při bouřkách sucho příliš nezlepší. Příroda by potřebovala spíše dlouhotrvající drobný déšť. Původně městys plánoval nově vysazené aleje zalévat až v létě, ale vzhledem k situaci vyrazil s vodou už zkraje tohoto týdne.

Pracovní četa opět uklízela kolem kontejnerů

Všechna místa podzemních kontejnerů dnes ráno opět pracovní četa pečlivě uklidila. Okolí kontejnerů uklízí každý den včetně svátků a víkendů. Od zítra, tj. středy 9. 5., se budou kontejnery každý týden pravidelně vyvážet. Plné zatím nejsou, ten nejvíce naplněný je plný cca z 80 %. Vedení městyse prosí všechny občany, aby, pokud by přece jen odpoledne narazili na plný kontejner, nenechávali odpad vedle, ale použili další sběrné místo.

Další knížky o Cerhenicích

Práce na dvou publikacích o našem městysi opět pokročily. Cerhenický rodák Břetislav Ditrych chystá publikace k 90. výročí otevření cerhenické školy. V knížce Co se stalo v Cerhenicích, kterou již městys vydal a kterou jistě mnozí z vás máte doma, je zanesená starší historie školství v Cerhenicích a krátce novější. V nové publikaci přímo o škole se informace o starší historii příliš opakovat nebudou, zato přibude podrobnější vyprávění o dění ve škole od roku 1928 do současnosti. Druhou publikací bude rozšířené vydání zmíněné knížky Co se stalo v Cerhenicích. Nebude to druhé vydání, ale doplněné, aktualizované vydání, přibudou ilustrace.

Začala celková rekonstrukce veřejného osvětlení

Vedení městyse intenzivně řešilo problém veřejného osvětlení, které má už hodně daleko do nového a nezřídka dochází k poruchám. Stát na opravy osvětlení obcím nepřispívá, vše visí jen na jejich rozpočtech. A tak se Cerhenice nakonec domluvily na spolupráci s firmou Eltodo. První etapa rekonstrukce osvětlení začala v Cerhýnkách, kde bylo veřejné osvětlení takřka již za hranicí životnosti. Druhá etapa se bude týkat hlavní ulice v Cerhenicích, na což se nyní tvoří projektová dokumentace. I proto přišly některým obyvatelům do schránek žádosti o souhlas. „řím, že se Vám nové osvětlení bude líbit. Na hlavní ulici v Cerhenicích bude vypadat trochu jinak. Ale to je zatím překvapení,“ nastínil starosta Marek Semerád.

Z Hvězdy bude krásná tůň

Městys najal specialistu, který pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny připravuje projekt na vodoprávní povolení k vodnímu prvku Hvězda. „Územní rozhodnutí už máme. Nejdéle na podzim bychom chtěli požádat o dotaci Státní fond životního prostředí,“ říká starosta Marek Semerád. Po konzultacích se SFŽP i AOPK se městys rozhodl, že projekt nepojme jako rybník, ale jako tůň. Získá více dotačních prostředků.

Aktuální informace ke svozu odpadu

Vážení spoluobčané,

jak jsem již avizoval v letáku, který jste dostali do svých schránek, městys se snaží co nejvíce snížit náklady na svoz odpadu. Rozpočet městyse řešíme s přístupem řádného hospodáře, jak nám ukládá zákon a jak je v roli zástupců obce i naší morální povinností. Toto však někdy vyžaduje nepopulární zvyšování poplatků a případ odpadového hospodářství je toho s ohledem na silně rostoucí ceny služeb v této oblasti jasným příkladem. Jenže my zvyšovat ceny pro vás, občany, nechceme. Nechceme to nyní a ani do budoucna. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet netradiční metodu, a to, že budeme odpad svážet jako městys sami. Tento trend soběstačnosti se snažíme uplatňovat i v jiných odvětvích, například vodovod si provozujeme sami a v nejbližší době chceme vypovědět také smlouvu s VaK Nymburk a provozovat sami také kanalizaci. Zkrátka snažíme se ušetřit, kde to jen jde, ale tak, aby se nesnižoval komfort pro obyvatele a zároveň byl doplatek městyse na tyto služby pro rozpočet únosný a nemuselo se přistupovat k zmiňovanému zvyšování plateb od občanů.

Rozhodnutí zkušebně začít svážet komunální odpad jednou za dva týdny je jedním z pokusů, jak toho dosáhnout. Opravdu ale tento systém berte jako zkoušku. Začátkem června městys situaci vyhodnotí a pokud bychom shledali, že čtrnáctidenní svoz není dostačující, že vám nevyhovuje, přistoupíme k nápravným opatřením.

Naše aktivity na poli odpadového hospodářství rozhodně nekončí tím, že zkusíme svážet popelnice ob týden. Od nynějška jsou vám plně k dispozici nové podzemní kontejnery, připomínám také možnost získat zdarma biopopelnici pro ty z vás, kteří ji ještě nemají, další akcí je již podaná žádost o dotaci na sběrný dvůr v areálu bývalého cukrovaru.

Věřím, že ve spolupráci s vámi dokážeme systém odpadového hospodářství v našem městysi vyladit tak, že bude vyhovovat všem stranám, tedy peněženkám i komfortu, seniorům i rodinám s dětmi atd. Dejte nám, prosím, vědět své názory, připomínky, nápady, uvítáme informace o vašich zkušenostech po prvních týdnech provozu nového svozového cyklu apod.

S přáním hezkých jarních dnů

Marek Semerád, starosta městyse