Městys najal specialistu, který pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny připravuje projekt na vodoprávní povolení k vodnímu prvku Hvězda. „Územní rozhodnutí už máme. Nejdéle na podzim bychom chtěli požádat o dotaci Státní fond životního prostředí,“ říká starosta Marek Semerád. Po konzultacích se SFŽP i AOPK se městys rozhodl, že projekt nepojme jako rybník, ale jako tůň. Získá více dotačních prostředků.