Vánoční přání ze ZŠ

Třídy I. 🎄, II. ❄️, III. ☃️, IV. 🎁, V. 🎄, VI. ❄️, VII. ☃️, VIII. 🎁, IX. 🎄 & jejich třídní učitelky 👩🏻‍🏫, netřídní učitelé 👩🏻‍🏫🧑🏼‍🏫, asistentky pedagoga 👩🏼‍💼, vychovatelky ze ŠD 👱🏻‍♀️, pracovnice školního poradenského pracoviště 👩🏼, provozní zaměstnanci 👩🏻👦🏼 a vedení školy 💝 přejí Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních 🌟, pevné zdraví 🩺 a úspěšné vykročení 🦶🏻 do nadcházejícího roku 2023, ve kterém i nadále budeme naplňovat 👉 vize i cíle 👈 naší školy 🤩.

Nové židle pro žáky cerhenické základní školy

Konečně dorazila další várka nových židlí pro žáky naší školy.  Židle pro 2. stupeň byly zakoupeny z mimořádného příspěvku od zřizovatele, kterému za finanční příspěvek mnohokrát děkujeme. Židle pro žáky 1. stupně budou postupně obnovovány dle finančních možností. Nyní ještě do konce roku chystáme pořídit interaktivní tabuli našim prvňáčkům, kteří jako jediní touto inovativní didaktickou pomůckou ve své kmenové třídě nedisponují.
ZŠ Cerhenice

Žáci tvořili na vánoční výstavu

Žáci a žákyně základní školy během projektového dne s názvem vánoční tvoření vyrobili pěkné výrobky, které bude možné obdivovat a třeba i zakoupit na výstavě, která se uskuteční před rozsvícením vánočního stromu v neděli 27. listopadu.

Děti ze ZŠ podarovaly pejsky v útulku

Projektový den v přírodě strávila 4. a 5. třída v Kolíně. Nejprve žáci prozkoumali faunu Kmochova ostrova a obdivovali barvy podzimu. Poté se vydali do Psího útulku Alíkov na domluvenou návštěvu. Žáci donesli dobroty a hračky, seznámili se s chodem útulku a vyvenčili jednoho z pejsků. Cesta zpět po naučné stezce lesopark Borky byla zajímavá. Vycházku zakončili u medvědů od Kolína. Den se povedl, počasí vyšlo skvěle.

Příměstský tábor na podzimní prázdniny

Ve dnech 24. 10 – 28.10, tedy během podzimních prázdnin, dnech ředitelského volna a státního svátku, bude pod záštitou Městyse Cerhenice probíhat příměstský tábor. Základní škola v Cerhenicích se v těchto dnech promění na kouzelnickou školu, ve které se bude čarovat, kouzlit i tvořit. V pátek 28. 10. se pojede na výlet. Děti se budou stravovat ve školní jídelně a cena za tábor bude 1000 Kč. V ceně strava – svačina, oběd, svačina a pitný režim, vstup a doprava na výlet. Příměstský tábor bude každý den probíhat v čase od 7:30 do 16:30 hodin. Děti se mohou těšit na bohatý program. Předem proběhne schůzky, kde bude možnost vyplnit přihlášku. Tábor je vhodný pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ. Předběžné přihlášení dětí je možné poslat na e-mail Lucka.hrbkova@seznam nebo telefonicky a čísle 605 976 060.

 

Informace ze školní jídelny pro rodiče žáků ZŠ

Platba stravného na září 2022
Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od 2. 9. 2022.
Stravné zaplaťte prosím do 30. 8. 2022 Kdo stravné nebude mít uhrazené, 2. 9. oběd mít nebude.
Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz
Pokud nechcete čekat každý měsíc na vyúčtování, kolik máte platit, můžete si dát trvalý příkaz ve svém bankovním účtu, a posílat tak každý měsíc přibližnou částku. Na konci školního roku Vám přeplatky budou vráceny. Prosím neposílejte velké částky, nelze hradit stravné na celý školní rok najednou!
Přihlašování nových strávníků (prvňáčků)
Žáci, kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít do školní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení, přihlašování a odhlašování stravy. Podepíší závaznou přihlášku ke stravování a zakoupí žákovi čip. Cena čipu je 120 Kč, žák ho bude mít po celou dobu školní docházky.
Přihlašování nových strávníků je 30. 8. + 31. 8. 2022, 1.9.2022 od 8. 00 hod do 14. 00 hod.
Další přihlašování od 5. 9. 2022! Případně se lze domluvit na e-mailu jidelna@cerhenice.cz