Konečně dorazila další várka nových židlí pro žáky naší školy.  Židle pro 2. stupeň byly zakoupeny z mimořádného příspěvku od zřizovatele, kterému za finanční příspěvek mnohokrát děkujeme. Židle pro žáky 1. stupně budou postupně obnovovány dle finančních možností. Nyní ještě do konce roku chystáme pořídit interaktivní tabuli našim prvňáčkům, kteří jako jediní touto inovativní didaktickou pomůckou ve své kmenové třídě nedisponují.
ZŠ Cerhenice