Obdrželi jsme od Výzkumného ústavu železničního sponzorský dar v hodnotě 250 000 Kč. Děkujeme za zprostředkování městysi Cerhenice (v zastoupení pana starosty Marka Semeráda). Taktéž velice děkujeme samotnému VUZu za finanční dar, kterého si vážíme a už nyní se porozhlížíme po nových učebních a didaktických pomůckách do vyučovacích hodin fyziky a chemie.