Už v úterý 31. ledna 2023 si žáci základní školy převezmou výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro prvňáčky to bude den významný a slavnostní, dostanou totiž svůj první výpis. Pro nejstarší žáky to bude naopak výpis poslední, navýsost důležitý, poněvadž i v tomto pololetí se souhrnný průměr známek počítá k přihlášce na střední školy.