Aktuální informace k odpadům

Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

jak jsme slíbili, na přelomu května a června jsme se ve vedení městyse opět zabývali systémem svozu odpadu, konkrétně zkušebním provozem svozu komunálního odpadu jednou za dva týdny ve střídání se svozem bioodpadu. Jsem rád za Vaše reakce a děkuji za ně, bez nich by se nám rozhodovalo hůře. Zaznamenali jsme samozřejmě několik záporných ohlasů, ale o dost větší část Vašich reakcí byla kladná nebo takříkajíc neutrálních. Na základě této odezvy ponecháváme stávající čtrnáctidenní systém zatím beze změny. Nebudu zastírat, že jsme tomu rádi i z ekonomického hlediska – při stále se zvyšujících cenách, které obce za nakládání s odpady hradí, je svoz každý týden opravdu pro obecní rozpočet velmi nákladnou záležitostí, tím spíš, že jsme slíbili, a tento slib hodláme pochopitelně dodržet, že se pro Vás nebude zvyšovat poplatek za svoz odpadu. Přesto, prosím, stále berte čtrnáctidenní svoz jako zkušební. Přece jen odzkoušený ho máme zatím jen krátce a navíc uvidíme, zda pro nás pro všechny bude schůdný i během nadcházejících horkých letních měsíců.

Jedinou aktuální změnou v systému svozu je úprava svozových lokalit, která začne platit od 7. června. Z logistických a vlastně i logických důvodů se spojí odvoz nádob na odpad z dolních Cerhenic, Cerhýnek a Radimku, svozovým dnem bude čtvrtek.

Dále jsme vyšli vstříc občanům, kteří volali po sběrném dvoru. Do doby, než bude hotový moderní, prostorný sběrný dvůr v areálu bývalého v cukrovaru, bude Vám sloužit sběrné místo v lokalitě zvané u chovatelů (Náměstí Míru 20). Otevřeno bude od června do října každou středu od 15:00 do 18:00 hodin. Odkládat zde můžete bioodpad (tj. posekaná tráva, spadané ovoce, plevel, větvičky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, odpad z kuchyní a přípravy jídel rostlinného původu, kávová sedlina, čajové sáčky apod.) a odpad větších rozměrů z domácností (postele, křesla, dveře, okna, skříně, matrace, koberce, lina apod.).

Do kontejneru na bioodpad nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, zbytky masa a kostí, popel z uhlí, kameny, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad z domácností nepatří: veškerý stavební materiál, stavební suť, sádrokarton, polystyren, veškerá elektronika (televize, lednice, počítače apod.), nebezpečný odpad např. barvy, plechovky od barev, laky, gumy, eternit, asfalt, lepidla atd.

S přáním krásných letních dnů
Váš starosta Marek Semerád

Cukrovar je zase o velký krok blíž přeměně

Vedení městyse intenzívně pracuje na přeměně areálu bývalého cukrovaru. Na jeho přední část, která je již v majetku městyse, jsou už zajištěné finanční prostředky. „O zbytek peněz každý den bojujeme.
Máme vydána veškerá stavební povolení, změnili jsme kvůli tomu územ
ní plán, a tak věříme, že se nám naše úsilí vrátí,“ říká starosta Marek Semerád.

Městys zve na akci pro děti

Při příležitosti oslav Dne dětí se 3. června od 14 hodin uskuteční zajímavá akce na trase z keltského hřiště do Cerhýnek. Chybět nebude lanová dráha, střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, šipky, hasiči, táborák… Více v pozvánkách.

Městys opravil kanály

Městys se pustil do oprav kanálů, které po opravě cestmistrovství vypadaly spíše jako pasti na řidiče, možná i na chodce, kteří by se v těchto místech pokusili přejít silnici. V této chvíli je jich opravených cca pět.

Aleje potřebují vláhu

Rychlé deště při bouřkách sucho příliš nezlepší. Příroda by potřebovala spíše dlouhotrvající drobný déšť. Původně městys plánoval nově vysazené aleje zalévat až v létě, ale vzhledem k situaci vyrazil s vodou už zkraje tohoto týdne.