Rekonstrukce veřejného osvětlení v Cerhenicích začala

Poté, co městys opravil veřejné osvětlení v Cerhýnkách, pokračuje nyní v Cerhenicích. Do konce roku by mělo být kompletně hotovo osvětlení v ulici Nádražní a 1. máje. „Další postup si s realizační firmou Eltodo určíme do konce prázdnin. A jaký je cíl: svítit co nejvíce funkčně a co nejméně poruchově – a navíc ne z ošklivých stožárů,“ shrnul starosta Marek Semerád.

Opravy kanalizačních vpustí a podzemního hydrantu

Městys finanční částku 75.867,- Kč na opravy kanalizačních vpustí a podzemního hydrantu v ulicích Nádražní a 1. máje. Propadlé vpustě a podzemní hydrant ohrožovaly řidiče a cyklisty několik let. Po dlouhotrvajícím jednání se správcem silnice KSÚS došlo k opravě pouhých čtyř vpustí, z nichž první dvě byly opět propadlé. Proto městys objednal sám opravu u firmy WOXI s.r.o., která používá speciální nivelační zálivku se zárukou minimálně 6 let. Ještě se plánuje oprava několika nejrizikovějších vpustí a propadlý povrch. Často občané volají po řešení bouchání kanalizačních poklopů. Zde zahajuje obec jednání s vlastníkem a správcem splaškové kanalizace se snahou vyřešit tento problém alespoň na hlavním tahu v obci, protože provoz je zde opravdu v současnosti veliký.

Městys bojuje o snížení stočného

Městys vede spor se společností VaK Nymburk. „Tlačíme na ni, aby našim obyvatelům snížila cenu stočného, která se nám zdá neúnosně vysoké až asociální. Pokud nedojde k dohodě, budeme tlačit na to, abychom kanalizaci začali co nejdříve provozovat sami a občany co nejméně finančně zatěžovali,“ říká starosta Marek Semerád.

Zástupy lékařů během dovolených

MUDr. Janka Kaprálová

dovolená 13. 7. – 20. 7. 2018

zastupuje: MUDr. Slabý Velim

tel. 321 763 047

ordinační hodiny:

po, út, čt, pá 7:30 – 11:30

st: 15:00 – 18:00

Dětské středisko

Plaňany – Chotutice – Cerhenice

dovolená 9. 7. – 27. 7. 2018

zastupuje MUDr. Bramborová

prázdninový provoz:

pondělí 7:00 – 11:00 Plaňany

úterý 7:00 – 10:00 Cerhenice

středa 7:00 – 11:00 Plaňany

čtvrtek 7:00 – 10:00 Chotutice

pátek: 7:00 – 11:00 Plaňany

Stavba nové školky finišuje

Výstavba nového objektu školky je už takřka před dokončením. Je provedeno podlahové topení včetně provedení anhydritových povrchů v celém objektu. Hotové jsou montáže vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu, signalizace a instalace zdravotechniky.

Obkladačské práce na sociálních zařízeních v barevném řešení vybraném projektantem a uživatelem jsou taktéž hotovy stejně jako montáž sádrokartonových podhledů. Jsou osazena stropní svítidla, anemostaty a světlovovody. Ve vnitřních prostorách byly provedeny omítky hladké i štukové a zahájeny práce na výmalbě objektu v odstínech určených projektantem.

Na venkovní fasádě i uvnitř v atriu byl osazen kontaktní zateplovací systém včetně finálního povrchu z tenkovrstvé omítky. V atriu už jsou také herní a ostatní prvky a pracuje se na speciálním povrchu. V prostoru budoucího parkoviště byla provedena zámková dlažba. Dle projektu byla provedena montáž gabionových stěn. Probíhají terénní úpravy okolo objektu a v prostoru budoucí zahrady.

Na Borečku se stále pracuje

Projektant, specialista na zeleň Karel Posolda pracuje na projektu sítě cest ve stávajícím lese (kategorie zvláštního určení – příměstské a další lesy). Tento projekt reflektuje stávající cestní síť vytvořenou návštěvníky. S mírnými úpravami kvůli schůdnosti terénu a rozšířeními bude v terénu tato trasa zaměřena a přenesena do projektu. Podél cesty bude navrženo několik odpočívadel s lavičkami a odpadkovými koši a kruhový altán s výhledem na Dobřichov na vrcholu kopce nad Cerhýnkami. Cesta bude tvořena přírodním povrchem (kamenivo) bez terénních zásahů do půdy, aby se nemusely pozemky pod cestami vyjímat z lesního půdního fondu. V místech, kde by se kamenný povrch mohl sesunout, budou navrženy dřevěné schodnice či hrázky ukotvené do země dřevěnými, akátovými kůly. Součástí projektu bude také arboristické ošetření některých hodnotných dřevin a výsadba lesa na pasece mezi oběma rameny lesa.

Dvě zcela nové investiční akce

Městys oslovil odborníka, který se pustil do přípravy dvou zcela nových akcí. Jde v první řadě o rekonstrukci budovy pošty – zateplení, nová okna, nová střecha atd. Druhým místem je bývalá hospoda a kadeřnictví. „Tam vzniknou dva sociální byty a chceme tam také zřídit zázemí pro seniory – kadeřnictví, pedikůru, manikůru apod.,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Co se chystá

Obyvatelé městyse si opět budou moci užít oblíbený Cerhenický večer. Chystá se na 25. srpna a hlavním hostem bude Dalibor Janda. „Rádi bychom tuto akci spojili s oslavou 95 let našeho fotbalu,“ říká starosta Marek Semerád. „Na 1. září je připraven Den otevřených dveří v nové mateřské škole a na 27. září zvu všechny Cerheňáky a nejen je na oslovu 90. výročí naší základní školy. Kromě kulturního pásma žáků či filmu, který umělecky připravil pan Kinkal, bude také slavnostně pokřtěna publikace o historii cerhenické školy, kterou vydává městys a připravuje ji náš rodák, spisovatel a absolvent naší školy Břetislav Ditrych,“ doplnil starosta. Městys chystá také speciální akci pro seniory. „Domluvil jsem se s ředitelkou školní jídelny paní Šedinovou, že v září uděláme prezentační večeři pro seniory, jídelna předvede své kvality v plné síle. Všechny klienty pečovatelské služby a všechny seniory budeme včas informovat, ale už teď je srdečně zvu,“ uvedl Marek Semerád.