Přesně před 90 lety otevřela cerhenická škola. Přinášíme ochutnávku z připravované knihy o její historie. Publikace vyjde 27. září.

Náš nový drahokam
Slavným dnem zůstane pro cerhenickou školu 29. červenec 1928. Na nádraží přijela vlakem kolínská městská kapela. Průvod pak prošel městečkem ke staré škole, kde o její historii promluvil Rudolf Bezecný. Ten také zahájil slavnost u budovy nové školy, po něm se ujal slova hlavní řečník, zástupce Zemské školní rady, učitel Antonín Herynk z Roudnice. V obsáhlé řeči vylíčil význam dnešní školy pro národ a stát československý. Řeč jeho odměněna neutuchajícím potleskem. Poté pronesl projev zástupce okresní správní komise v Kouřimi pan Urbánek.
Kronikář a učitel Otakar Videmann neopomněl do Pamětní knihy městyse Cerhenice poznamenat: Slavnostním řečníkem byl Antonín Herynk, který plamennou řečí zahřímal do duše některých občanů, jimž škola a pokrok byly proti chuti.
Okresní školní inspektor Václav Hrubý právě pobýval v Karlových Varech a zaslal předsedovi místní školní rady dopis, kde mimo jiné píše: Do zlatorohu naší těžce vykoupené vlasti přibyl nový drahokam – nová školní budova v Cerhenicích. Pozdravy zaslal i Jan Koudelka, poslanec Národního shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Od roku 1911 působil v Kolíně, zahynul v roce 1942 v Osvětimi.
Místopředseda místní školní rady Bartoloměj Malý předal klíče nové školní budovy řídícímu učiteli Rudolfu Bezecnému. V restauraci v zahradě U Břichnáčů po slavnosti koncertovala hudba do pozdních večerních hodin, dodává kronikář.
Místní školní rada přenechala zdarma starou školu obci s výhradou, že tam budou zaručeny byty pro učitele a školníka. Podle zápisu ze schůze obecního zastupitelstva se „řízení za účelem schválení novostavby školní budovy“ konalo 9. července. První kolaudace se pak uskutečnila 24. října 1928, druhá až 3. září 1929.
Školní rok 1928-1929 byl zahájen 1. září v nové budově. Celá obec oslavila 28. října také desáté výročí vzniku samostatné republiky. Na slavnostní schůzi ve vyzdobené tělocvičně promluvil kromě místostarosty Jana Horníka také řídící učitel Rudolf Bezecný. Připomínám alespoň jednu větu z jeho projevu: Ne v kritizování, boření a pasivnosti, ale v budování, v plodné práci je naše budoucnost. Po jeho proslovu zazpívali žáci 5. třídy slavnostní kantátu Buď zdráv nám, presidente náš, významný den doplnili svým vystoupením i další žáci.
Ano, Cerhenice mají novou krásnou školu, nový drahokam.

Břetislav Ditrych