Rekonstrukce komunikací

S opravami silnic a chodníků pokročil městys tam, kde už volaly po opravě a zároveň se jedná o poměrně frekventované lokality. Hotové už jsou silnice v ulicích Na Kopě a 9. května, chodník ve Východní ulici je prakticky ve finále, stavba je financovaná z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Oprava silnice se týkala povrchových vrstev, byly odstraněny vyvýšeniny a vyplněny výtluky. Původní nejednotné obrubníky byly vybourány a nahrazeny novými, které jsou uloženy do betonového lože. Na upravený povrch byl proveden nástřik kontaktní vrstvy asfaltovou emulzí a finální asfaltový povrch v tloušťce 50 mm. Potřebu rekonstrukce vyvolal nejen zub času, ale hlavně také výstavba sítí. Do konce roku hodlá vedení obce zveřejnit harmonogram prací, aby obyvatelé měli představu, kdy na jejich ulici přijde řada. Nyní už se pracuje na přípravě rekonstrukce silnice v ulicích Polní a Za Štěpnicí v Cerhenicích, hned potom se práce přesunou do Cerhýnkek, kde silnice dostaly po výstavě vodovodu notně zabrat, a poté se budou dělat chodníky.

Hvězda nespí

Přípravy na revitalizaci rybníku Hvězda rozhodně neusnuly. Městys chystá žádost o dotaci, v současné době je hotové územní rozhodnutí, projekt se finalizuje podle operačního programu „Příroda“ pod dohledem Agentury ochrany ochrany přírody a krajiny. Pro přípravy městys vybral specializovanou projektantku Ludmilu Pánkovou z Tábora.

Připomínáme: mateřská škola bude přes prázdniny uzavřená, ale…

Z důvodu stěhování mateřské školy do zbrusu nové budovy bude po oba prázdninové měsíce stávající školka uzavřená. „Abychom dopad tohoto opatření pro rodiče alespoň částečně zmírnili, přišli jsme letos s premiérou příměstských táborů. Věřím, že se jejich náplň bude vašim dětem a vnoučatům líbit, dozvědí se spoustu zajímavostí o přírodě a hlavně si v ní krásně užijí teplé letní dny plné radosti, zážitků a veselého dovádění, které prostě k prázdninám patří,“ říká starosta Marek Semerád.

Cerhenice získaly 50 milionů na parkovací dům

Již více než 20 let hyzdí jinak krásné Cerhenice otřesné panorama bývalého cukrovaru. Dřívější soukromí majitelé s ním měli různé záměry, bohužel vždy pohořeli. Minulý týden se městysi konečně dostalo oficiálního potvrzení, že záměr na vybudování parkovacího domu v objektu bývalého skladu a budovy bývalé technologie byl úspěšný. „Bez dotace bychom to nezvládli, a tak jsme nyní opravdu rád, že to vyšlo,“ říká starosta Marek Semerád. Díky 50 miliónům, které obec dostane od Evropské unie, získají Cerhenice tuto část objektu do majetku městyse „a navíc ji kompletně opravíme,“ dodává starosta.

Máte doma materiály k historii školy?

Práce na přípravě knížky o historii cerhenické školy, kterou k jejím 90. narozeninám chystá Břetislav Ditrych, jsou v plném proudu. Pokud byste měli jakékoli materiály týkající se historie školy, městys prosí o jejich laskavé zapůjčení, připravovanou publikaci mohou ještě obohatit.

Letem školním světem

Letem školním světem. Cerhenická škola 1928 – 2018. To bude název nové publika o naší škole, na které nyní pracuje spisovatel Břetislav Ditrych při příležitosti letošního výročí 90 let existence školy. To připadá na 27. září. Přesně v ten den na školní akademii proběhne křest nové publikace.

Ulice Na Kopě a 9. května prokoukly

Silnice v ulicích Na Kopě a 9. května byly po výstavbě všech sítí tak zdevastované, že si o opravu vysloveně říkaly. Po opravě nyní rozhodně prokoukly. Jako další plánuje městys opravit ulice Za Štěpnicí, Polní a dále komunikaci od kostela sv. Jana Nepomuckého k envicentru. Nezapomene se samozřejmě ani na Cerhýnky. „Děkuji všem obyvatelům za pochopení s komplikacemi zejména v dopravě, jež podobné opravy provázejí,“ říká starosta Marek Semerád.

Aktuální informace k odpadům

Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

jak jsme slíbili, na přelomu května a června jsme se ve vedení městyse opět zabývali systémem svozu odpadu, konkrétně zkušebním provozem svozu komunálního odpadu jednou za dva týdny ve střídání se svozem bioodpadu. Jsem rád za Vaše reakce a děkuji za ně, bez nich by se nám rozhodovalo hůře. Zaznamenali jsme samozřejmě několik záporných ohlasů, ale o dost větší část Vašich reakcí byla kladná nebo takříkajíc neutrálních. Na základě této odezvy ponecháváme stávající čtrnáctidenní systém zatím beze změny. Nebudu zastírat, že jsme tomu rádi i z ekonomického hlediska – při stále se zvyšujících cenách, které obce za nakládání s odpady hradí, je svoz každý týden opravdu pro obecní rozpočet velmi nákladnou záležitostí, tím spíš, že jsme slíbili, a tento slib hodláme pochopitelně dodržet, že se pro Vás nebude zvyšovat poplatek za svoz odpadu. Přesto, prosím, stále berte čtrnáctidenní svoz jako zkušební. Přece jen odzkoušený ho máme zatím jen krátce a navíc uvidíme, zda pro nás pro všechny bude schůdný i během nadcházejících horkých letních měsíců.

Jedinou aktuální změnou v systému svozu je úprava svozových lokalit, která začne platit od 7. června. Z logistických a vlastně i logických důvodů se spojí odvoz nádob na odpad z dolních Cerhenic, Cerhýnek a Radimku, svozovým dnem bude čtvrtek.

Dále jsme vyšli vstříc občanům, kteří volali po sběrném dvoru. Do doby, než bude hotový moderní, prostorný sběrný dvůr v areálu bývalého v cukrovaru, bude Vám sloužit sběrné místo v lokalitě zvané u chovatelů (Náměstí Míru 20). Otevřeno bude od června do října každou středu od 15:00 do 18:00 hodin. Odkládat zde můžete bioodpad (tj. posekaná tráva, spadané ovoce, plevel, větvičky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, odpad z kuchyní a přípravy jídel rostlinného původu, kávová sedlina, čajové sáčky apod.) a odpad větších rozměrů z domácností (postele, křesla, dveře, okna, skříně, matrace, koberce, lina apod.).

Do kontejneru na bioodpad nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, zbytky masa a kostí, popel z uhlí, kameny, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad z domácností nepatří: veškerý stavební materiál, stavební suť, sádrokarton, polystyren, veškerá elektronika (televize, lednice, počítače apod.), nebezpečný odpad např. barvy, plechovky od barev, laky, gumy, eternit, asfalt, lepidla atd.

S přáním krásných letních dnů
Váš starosta Marek Semerád

Cukrovar je zase o velký krok blíž přeměně

Vedení městyse intenzívně pracuje na přeměně areálu bývalého cukrovaru. Na jeho přední část, která je již v majetku městyse, jsou už zajištěné finanční prostředky. „O zbytek peněz každý den bojujeme.
Máme vydána veškerá stavební povolení, změnili jsme kvůli tomu územ
ní plán, a tak věříme, že se nám naše úsilí vrátí,“ říká starosta Marek Semerád.