Aby byl městys čistý a bez odpadů, stojí hodně práce i času včetně víkendů. Stará se o to pracovní četa, které ústy starosty Marka Semeráda patří poděkování.