Začala oprava kapličky v Cerhýnkách

Dlouho avizovaná a očekávaná rekonstrukce kapličky v Cerhýnkách začala. Městys ji provádí prostřednictvím Technických služeb Cerhenice – tedy vlastními silami. „Naplňujeme tak náš dlouhodobý plán nebýt na nikom závislí a co nejvíce věcí si jako obec zajistit sami,“ řekl starosta Marek Semerád.

Obnova aleje od „Ouvozu“

V sobotu 14. 11. zorganizoval místní Myslivecký spolek Cerhenice výsadbu (opravu) aleje od Úvozu (my říkáme Ouvozu) v Cerhýnkách směrem na Plaňany. Akce proběhla ve spolupráci s městysem Cerhenice, který hradí tentokrát kvalitní ochranu stromků i stromky samotné. Stromky se nám podařilo získat opět díky p. Hruškovi z Velimi opravdu levně – okolo třetiny skutečné ceny. Ošetřené kůly a práci dodali myslivci. Oprava proběhla v počtu 23 ks nově zasazených jabloní a švestek.

Přáli bychom si, aby naše práce nepřišla vniveč a aby aleje byly respektovány v místě hospodařícími zemědělskými subjekty.

MS Cerhenice Vl. C.

Kácení v Cerhýnkách

Každého stromu je samozřejmě škoda, ale pokud není zbytí, tedy když jde o strom nemocný nebo nebezpečný pro své okolí, nedá se nic dělat. Na žádost občanů kácí Technické služby Cerhenice nebezpečné stromy v Cerhynkách.

Doprava v Cerhýnkách

Městys se snaží řešit neúnosnou dopravu v Cerhýnkách. Těsně před nabytím účinnosti je omezení kamiónové dopravy v Cerhýnkách. Zhruba od Nového roku již přes tuto obec nebudou moci jezdit kamiony nad 10 tun. „V plánu máme i rekonstrukci chodníků, nicméně ty dnes slouží spíše jako odstavné plochy. Než se do jejich opravy skutečně pustíme, chceme reálné odstavné plochy vybudovat naproti. Jakmile tyto odstavné plochy doděláme, opravíme i chodník podél krajské silnice. Věřím, že parkovat se na něm již nebude, a bude tedy sloužit výhradně chodcům,“ uvedl starostka Marek Semerád. Akci zrealizují Technické služby Cerhenice, místní firma @Ján Dudlák pod dozorem předsedy osadního výboru pana Jandy.

Před opravou chodníků městys upravil místo pro parkování

Na žádost Osadního výboru v Cerhýnkách, který pod vedením pana Jandy st. skvěle pracuje, městys před plánovanou opravou chodníků vybudoval právě naproti nim parkovací stání, aby opravené chodníky nebyly i do budoucna stále „obloženy” auty, ale naopak umožnily chodcům normální, plynulý a bezpečný průchod.

Kvůli neustále se zvyšující frekvenci dopravy i v Cerhýnkách je toto opatření podle starosty Marka Semeráda velmi důležité. „Do konce roku ještě chceme, kromě opravy minimálně půlky chodníků, alespoň částečně zrekonstruovat silnici, která vede mimo jiné k farmě pana Kuzďase, a především pak opravit kapličku,“ říká starosta.

Proměna bývalé skládky

Bývalá skládka v Cerhýnkách před kovošrotem je minulostí. Proměnila se v upravené místo. Tedy ne sama od sebe. „Klobouk dolů před manželi Jandovými, kteří se o to zasloužili. Sice stavíme parkovací dům za 50 milionů, ale z tohoto mám stejnou radost. A to vyšlo ani ne na 20 tisíc,“ řekl starosta Marek Semerád.